Akredytacja

Oddział Laboratoryjny

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Wieluniu


System Zarządzania w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu został wdrożony na zgodność z normą PN - EN ISO/IEC 17025:2001r. "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" i doskonalony w oparciu o normę PN - EN ISO/IEC 17025:2005r. „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, która obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Potwierdzeniem wysokiej jakości wykonywanych badań /pomiarów jest posiadanie od 2004 r. Certyfikatu Akredytacji
Nr AB 542 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

Polityka Jakości


Kliknij na obraz aby zobaczyć (plik PDF).

Akredytowana działalność Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Wieluniu jest określona
w Zakresie Akredytacji
Laboratorium Badawczego Nr AB 542

Uzyskany Certyfikat zapewnia o bezstronności i niezależności wykonywanych badań / pomiarów, a wdrożony system zarządzania daje gwarancję wiarygodności i poufności ich wyników. Badania/pomiary wykonywane są przez kompetentny personel, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, normy oraz procedury badawcze, przy użyciu nowoczesnej aparatury pomiarowej. Wszystkie nasze działania zmierzają do podnoszenia jakości świadczonych usług, poszerzenia ich zakresu i uzyskiwania miarodajnych wyników będących podstawą satysfakcji naszych klientów.