Akredytacja

Oddział Laboratoryjny

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Wieluniu


System Zarządzania w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu został wdrożony na zgodność z normą PN - EN ISO/IEC 17025:2001r. "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" i doskonalony w oparciu o normę PN - EN ISO/IEC 17025:2005r. „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, która obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Potwierdzeniem wysokiej jakości wykonywanych badań /pomiarów jest posiadanie od 2004 r. Certyfikatu Akredytacji
Nr AB 542 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.


Kliknij na obraz aby zobaczyć (plik PDF).

Akredytowana działalność Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Wieluniu jest określona
w Zakresie Akredytacji
Laboratorium Badawczego Nr AB 542

Uzyskany Certyfikat zapewnia o bezstronności i niezależności wykonywanych badań / pomiarów, a wdrożony system zarządzania daje gwarancję wiarygodności i poufności ich wyników. Badania/pomiary wykonywane są przez kompetentny personel, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, normy oraz procedury badawcze, przy użyciu nowoczesnej aparatury pomiarowej. Wszystkie nasze działania zmierzają do podnoszenia jakości świadczonych usług, poszerzenia ich zakresu i uzyskiwania miarodajnych wyników będących podstawą satysfakcji naszych klientów.