XIII edycja programu "Trzymaj Formę!"

Największy wpływ na zdrowie człowieka ma styl życia, na który składają się między innymi takie elementy jak aktywność fizyczna czy sposób odżywiania. Według badań 75% populacji młodzieży w wieku 11-15 lat uprawia zbyt mało sportu, a około 30% młodzieży w Polsce ma problem z właściwym odżywianiem.

Mając na uwadze te kluczowe dla zdrowia młodych ludzi fakty od 2006 roku Główny Inspektorat Sanitarny wraz z Polską Federacją Producentów Żywności realizują Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” skierowany do uczniów klas V–VIII szkół podstawowych oraz ich rodziców.

W dniu 27 lutego w sali konferencyjnej PSSE w Wieluniu odbyło się szkolenie wdrażające do realizacji programu "Trzymaj Formę!" w powiecie wieluńskim. Ideą programu jest kształtowanie prozdrowotnych nawyków oraz promocja aktywnego stylu życia wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin.

Program realizowany jest metodą projektu – metodą, która rozwija zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę.
W bieżącym roku szkolnym w kształtowanie zdrowego stylu życia i promowanie aktywności fizycznej poprzez realizację programu zaangażowały się 24 szkoły z powiatu wieluńskiego.

Więcej informacji o Programie: www.trzymajforme.pl