Działania Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu w zakresie środków zastępczych w zakładach pracy

,,Dopalacze”, ,, legal higs”, ,, herbal higs”, ,,designer drugs” to potoczna nazwa nowych substancji psychoaktywnych (NPS), używanych zamiast środków odurzających, substancji psychotropowych oraz nowych substancji psychoaktywnych nie wymienionych w załącznikach do obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia, a wywołujących porównywalne skutki zdrowotne. Są to nowe narkotyki W polskim prawodawstwie zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ,,dopalacze” określane są jako środki zastępcze.

Działania informacyjne i edukacyjne prowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Wieluniu w zakresie środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych (NPS) w zakładach pracy polegają na:

• informowaniu pracodawcy o zagrożeniach zdrowia spowodowanych środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi w miejscu pracy;
• zaleceniu rozszerzenia tematyki szkoleń o zagadnienia dotyczące środków zastępczych lub nowych narkotyków;
• pozostawianiu w zakładach pracy opracowane materiały szkoleniowe oraz Ulotki „Dopalacze to śmierć” (link poniżej)
• wskazywaniu na wykorzystanie w celu podniesienia wiedzy w przedmiotowym zakresie różnorodnych dostępnych w zakładzie pracy nowych mediów: Internet, e- maile, gabloty informacyjne;

Do pobrania:
Ulotka -"dopalacze to śmierć" (plik PDF)
Ulotka - materiały szkoleniowe (plik PDF)