Światowy Dzień AIDS w powiecie wieluńskim

W ramach powiatowych obchodów Światowego Dnia AIDS 3 grudnia 2018 r. w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym SPSK w Wieluniu odbyło się uroczyste podsumowanie XI edycji Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o AIDS i chorobach przenoszonych drogą płciową pod Honorowym Patronatem Starosty Wieluńskiego. Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Organizatorami konkursu byli: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wieluniu, Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wieluniu, Pani Izabela Szeląg, nauczyciel biologii,doktorantka oraz Uniwersytet Łódzki, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii- Pani dr Iwona Słowińska.

Partnerami konkursu byli: Społeczne Collegium Oświatowe w Piotrkowie Trybunalskim,Krajowe Centrum ds. AIDS w Warszawie.

Celem konkursu było:

 • promowanie zdrowego stylu życia wolnego od środków psychoaktywnych, alkoholu oraz ryzykownych zachowań wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
 • podniesienie poziomu wiedzy wśród młodzieży na temat AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową,
 • promowanie postaw tolerancji i pomocy wobec osób zakażonych wirusem HIV,
 • kształtowanie postaw ukierunkowanych na odpowiedzialność za zdrowie i życie własne oraz najbliższych.

W konkursie wzięło udział 11 szkół ponadgimnazjalnych z Wielunia, Złoczewa, Działoszyna, Wieruszowa, Gorzowa Śląskiego oraz Krzepic. Były to szkoły:

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu,
 2. II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu,
 3. Katolickie Liceum i Technikum w Zespole Szkół SPSK im. Bp Teodora Kubiny w Wieluniu,
 4. Międzyszkolna Bursa w Wieluniu,
 5. Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu,
 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie,
 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie,
 8. Zespół Szkół w Krzepicach,
 9. Zespół Szkół w Gorzowie śląskim,
 10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie,
 11. Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie i Działoszynie.

Konkurs przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie - szkolnym uczestniczyło 232 uczniów, natomiast w etapie międzypowiatowym 52 uczniów.

Konkurs został sfinansowany ze środków pochodzących od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK w Wieluniu oraz Starosty Wieluńskiego. Główne nagrody zostały ufundowane przez Społeczne Collegium Oświatowe w Piotrkowie Trybunalskim. Uniwersytet Łódzki przygotował zaproszenia na zajęcia warsztatowe dla klas nagrodzonych osób, które wręczyła Pani dr Iwona Słowińska.

Nagrody przyznano:

I miejsce: Wiktoria Parzybut, Katolickie Technikum SPSK w Wieluniu,
II miejsce: Błażej Heik, Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim,
III miejsce: Klaudia Szymańska, I Liceum Ogólnokształcące w Wieluniu,
Wyróżnienie: Adam Płonka, I Liceum Ogólnokształcące w Wieluniu.
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy i upominki.

Dla szkół przygotowano dyplomy za udział, a opiekunowie szkolni otrzymali podziękowania za przygotowanie uczniów do udziału w konkursie.