Informacja dla rolników

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa żywności „od pola do stołu” przypomina, iż rolnicy-producenci warzyw i owoców mają obowiązek zachowania w czasie ich produkcji, zbiorów i wprowadzania do obrotu wymogów higieniczno-sanitarnych, a w szczególności:

• stosować odpowiednie metody nawożenia i podlewania upraw (wyeliminowanie nawożenia upraw fekaliami),
• zapewnić właściwe używanie środków ochrony roślin i biocydów, zgodnie z instrukcjami,
• przestrzegać okresów karencji,
• stosować do uprawy i mycia owoców wodę o odpowiedniej jakości zdrowotnej,
• zapewnić dostęp wszystkim pracownikom do toalet stałych lub przenośnych,
• zapewnić urządzenia do mycia rąk pod bieżącą wodą pracownikom plantacji i skupu,
• zapewnić czystą odzież przy wykonywaniu pracy,
• zapewnić czysty sprzęt i opakowania do zbioru owoców,
• wykorzystywać do przewozu owoców transportery i/lub kontenery utrzymane w czystości i dobrej kondycji technicznej, aby chronić środki spożywcze przed zanieczyszczeniem,
• respektować zakaz pracy dla osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura lub żółtaczka,
• zakazać wejścia osób nieupoważnionych w tym dzieci,
• przestrzegać stosowania przez pracowników zasad Dobrej Praktyki Higienicznej, Produkcyjnej i Rolniczej (GHP,GMP,GAP),
• prowadzić szkolenia pracowników na temat ryzyka zdrowotnego,
• prowadzić dokumentację dotyczącą stosowania środków ochrony roślin i biocydów, występowania szkodników lub chorób, które mogą zagrozić bezpieczeństwu produktów pochodzenia roślinnego.

Nieprzestrzeganie warunków higienicznych na plantacjach jest kryterium dyskwalifikującym towar, w związku z czym nie powinien być on wprowadzany do obrotu.