Zmiany świadczenia usług w solariach
W dniu 16 lutego 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2017r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, której celem jest ochrona zdrowia ludzi przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV), wydzielanego przez urządzenia wykorzystywane do naświetlania skóry, wywołujące efekt opalenizny (Dz. U. z 2017r. poz. 2111).
Ustawa wprowadza:

  • całkowity zakaz udostępniania solarium małoletnim (osobom, które nie ukończyły 18. roku życia);
  • całkowity zakaz reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium, w szczególności: w telewizji, radiu, prasie, na plakatach, ulotkach oraz w środkach usług informatycznych;
  • obowiązek umieszczania w miejscu udostępniania solarium czytelnej i widocznej informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia.

Wielkość, wzór oraz sposób umieszczenia informacji o zakazie udostępniania solarium osobom małoletnim określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium (Dz. U. z 2018 r. poz. 275).

W celach informacyjnych mogą być podane dane dotyczące nazwy zakładu – umieszczone na szyldzie, neonie czy planszy, dotyczące lokalizacji, godzin otwarcia, zakres i cennik usług danego obiektu świadczącego usługi w zakresie udostępniania solarium.

Powyżej wymienione dane mogą być udostępniane na stronach internetowych, w celach informacyjnych o prowadzonej działalności w danej lokalizacji, bez porównywania z innymi zakładami, opiniami i informacjami służącymi popularyzowaniu korzystania z solarium.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą egzekwować całkowity zakaz promocji i reklamy usług w zakresie udostępniania solarium oraz kontrolować świadczenie tych usług.

Przydatne informacje:

  • wzór informacji określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium (Dz.U. z 2018 r., poz. 275);
  • solarium wciąż kusi, mimo zagrożenia dla zdrowia (www.mz.gov.pl).