Światowy Dzień AIDS w powiecie wieluńskim

W ramach powiatowych obchodów Światowego Dnia AIDS 28 listopada 2019 r. w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym i Technikum SPSK w Wieluniu odbyło się uroczyste podsumowanie XII edycji Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o AIDS i chorobach przenoszonych drogą płciową pod Honorowym Patronatem Starosty Wieluńskiego. Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Organizatorem konkursu byli: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieluniu, Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickim w Wieluniu, Pani Izabela Szeląg- doktorantka, nauczyciel biologii oraz Uniwersytet Łódzki Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii- Pani dr Iwona Słowińska.

Partnerami konkursu byli: Ośrodek Społecznego Collegium Oświatowego w Wieluniu oraz Krajowe Centrum ds. AIDS w Warszawie.

Celem konkursu było:

 • promowanie zdrowego stylu życia wolnego od środków psychoaktywnych, alkoholu oraz ryzykownych zachowań wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych,
 • podniesienie poziomu wiedzy wśród młodzieży na temat AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową,
 • promowanie postaw tolerancji i pomocy wobec osób zakażonych wirusem HIV,
 • kształtowanie postaw ukierunkowanych na odpowiedzialność za zdrowie i życie własne oraz najbliższych.

W konkursie wzięło udział 12 szkół ponadpodstawowych Wielunia, Złoczewa, Działoszyna, Wieruszowa, Gorzowa Śląskiego, Praszki oraz Krzepic, były to szkoły:

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu,
 2. II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu,
 3. Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Technikum SPSK w Wieluniu,
 4. Międzyszkolna Bursa w Wieluniu,
 5. Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu,
 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie,
 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie,
 8. Zespół Szkół w Krzepicach,
 9. Zespół Szkół w Gorzowie śląskim,
 10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie,
 11. Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie i Działoszynie.
 12. I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce.

Konkurs przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie - szkolnym uczestniczyło 287 uczniów, natomiast w etapie międzypowiatowym 58 uczniów.

Główne nagrody zostały ufundowane przez Społeczne Collegium Oświatowe w Wieluniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu. Konkurs został sfinansowany ze środków pochodzących od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu, Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK w Wieluniu oraz Starosty Wieluńskiego.

Nagrody przyznano:

I miejsce: Wiktoria Parzybut, Katolickie Technikum SPSK w Wieluniu,
II miejsce: Justyna Kostaś, I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Praszce,
III miejsce: Jakub Zając, I liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu,
Wyróżnienie: Patrycja Piśla, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu.
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy i upominki.

Opiekunowie szkolni otrzymali podziękowania za przygotowanie uczniów do udziału w konkursie.