Aktualności


dodano - 2018-12-18

Spotkanie świąteczne

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia zorganizowano uroczyste spotkanie świąteczne dla pracowników i emerytów PSSE w Wieluniu.dodano - 2018-12-10

15 grudnia br. dniem pracy w PSSE w Wieluniu

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Wieluniu, a 15 grudnia br.(sobota) dniem pracy.


dodano - 2018-12-10

WSZYstko o wszawicy

Kliknij na obrazek, aby zobaczyć ulotkę

Więcej informacji:
Kompendium wiedzy na temat wszawicy (plik PDF)
Zadania szkoły w walce z wszwicą(www.gis.gov.pl)


dodano - 2018-12-04

Światowy Dzień AIDS w powiecie wieluńskim

W ramach powiatowych obchodów Światowego Dnia AIDS 3 grudnia 2018 r. w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym SPSK w Wieluniu odbyło się uroczyste podsumowanie XI edycji Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o AIDS i chorobach przenoszonych drogą płciową pod Honorowym Patronatem Starosty Wieluńskiego. Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

ZOBACZ WIĘCEJ


dodano - 2018-11-24

#mamczasrozmawiać

23 listopada rozpoczęła się kolejna odsłona kampanii społecznej pod hasłem: #mamczasrozmawiać, której ideą jest inspiracja do rozmowy z bliskimi o HIV i zachęcanie do wykonania testu. Obok aktorki Marii Seweryn, blogerki lek. Katarzyny Woźniak, autorki bloga „Mama i stetoskop”, czy vlogerki Karoliny Sobańskiej, w działania informacyjno–promocyjne zaangażowali się eksperci: seksuolog i pedagog Profesor Zbigniew Izdebski oraz psycholog Małgorzata Ohme.
czytaj więcej....


dodano - 2018-11-16

Przeciwdziałanie używaniu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych w miejscu pracy

W dn. 14 listopada 2018 r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łasku zorganizowali spotkanie z członkami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Sieradzu.
czytaj więcej....


dodano - 2018-11-15

Światowy Dzień Rzucania Palenia

W związku z obchodami Światowego Dnia Rzucania Palenia obchodzonymi 15 listopada 2018 r. w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu wieluńskiego zorganizowano ekspozycję wystawy pt. „Kodeks walki z rakiem” połączonej z punktem profilaktyczno-edukacyjnym. Podczas akcji profilaktycznej uczniowie mieli możliwość zmierzenia poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz za pomocą alko/narkoGOGLI przekonania się jaki wpływ na upośledzenie zmysłów mają używki. Uczestnicy wysłuchali krótkiej pogadanki nt. szkodliwości dymu papierosowego, a w szczególności wpływu tlenku węgla na organizm człowieka.

Najpoważniejszym źródłem tlenku węgla w środowisku są spaliny samochodowe. Kolejnym źródłem jest palenie papierosów. Dym papierosowy zawiera 3–6% CO, dając 8 razy wyższe jego stężenie w powietrzu niż wynosi dozwolone stężenie tlenku węgla w przemyśle.

Pamiętaj!

  • Bierne palenie papierosów powoduje takie same skutki zdrowotne, co aktywne palenie.
  • W bocznym strumieniu dymu tytoniowego jest 35 razy więcej tlenku węgla i 4x więcej nikotyny niż w dymie wydychany przez osobę palącą.


dodano - 2018-11-14

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych dotyczące postępowania przeciwepidemicznego w związku z pojawieniem się w podmiocie leczniczym osoby z podejrzeniem zachorowania na odrę

Wytyczne (www.gis.gov.pl)


dodano - 2018-11-08

12 listopada- dzień wolny od pracy

Zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2117), dzień 12.11.2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Wieluniu.


dodano - 2018-10-18

Tornistry szkolne

Tornister szkolny jest nieodzownym atrybutem każdego ucznia. Jego waga, budowa, możliwość regulacji ma ogromne znaczenie dla utrzymania prawidłowej postawy ucznia. Zbyt ciężki tornister może negatywnie wpływać na stawy biodrowe, kolana oraz prawidłowy rozwój kręgosłupa dziecka, skutkiem czego jest boczne skrzywienie kręgosłupa, czyli skolioza.

Zalecenia dotyczące tornistrów:Kliknij na obraz, aby powiększyć


Informacja

W dniach 13-17 sierpnia br. w Punktach przyjmowania próbek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu nie będą przyjmowane: próbki wody do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych.

14 i 17 sierpnia br. nie będą przyjmowane: próbki kału do badań w kierunku Salmonella, Shigella (badania do pracowniczej książeczki zdrowia), próbki kału do badań mikrobiologicznych, wymazy czystościowe.


dodano - 2018-08-10

Patent na bezpieczne wakacje w powiecie wieluńskim

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieluniu wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu oraz rzecznikiem prasowym Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu zorganizowali spotkania z dziećmi, młodzieżą i opiekunami wypoczywającymi na koloniach w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim.

Podczas spotkania poruszane były zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas wypoczynku letniego, wypoczynku nad wodą, higieną osobistą, profilaktyką chorób odkleszczowych, dopalaczy oraz zatruć pokarmowych. Uczestnicy wzięli udział w quizie wiedzy o bezpieczeństwie podczas wypoczynku letniego, poprawne odpowiedzi nagrodzone były odblaskowymi opaskami.

W spotkaniach uczestniczyło 362 dzieci, młodzieży i opiekunów.
dodano - 2018-08-08

Podczas wakacji nie zapominamy o trzymaniu formy!

Podczas wypoczynku letniego dzieci i młodzieży przeprowadzono zajęcia edukacyjne promującę zasady aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety w ramach, których uczestnicy wysłuchali pogadanki na temat potrzeb żywieniowych i znaczeniu diety w rozwoju młodego organizmu oraz wzięli udział w warsztacie świadomego konsumenta, podczas którego mogli dowiedzieć się jakie informacje zawiera etykieta, a zdobytą wiedzę wykorzystać podczas czytania etykiet w praktyce oraz wspólnym sprawdzaniu i liczeniu ilość soli, cukrów oraz tłuszczów zawartych w produktach.

Zobacz:
Jak czytać etykiety produktów spożywczych


dodano - 2018-08-07

Zapobieganie zakażeniom HCV

WZW C - wirusowe zapalenie wątroby typu C jest to choroba zakaźna wywołana wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV). Zakażanie wirusem HCV zazwyczaj przebiega bezobjawowo i może ujawnić się po wielu latach. Najprostszym sposobem na sprawdzenie czy jesteśmy zakażeni jest badanie krwi na obecność przeciwciał anty-HCV. Aby nie dopuścić do zakażenia wirusem HCV, należy przede wszystkim postawić na profilaktykę.

Do pobrania:
Ulotki, broszury, plakaty informacyjne

Gwarancją bezpieczeństwa świadczeń medycznych jest świadomość personelu medycznego i kadr zarządzających podmiotami leczniczymi w zakresie istniejących zagrożeń biologicznych oraz możliwości ich zwalczania poprzez przestrzeganie zasad profilaktyki. Z myślą o Świadczeniodawcach została przygotowana platforma e-learningowa oferująca bezpłatne kursy z zakresu epidemiologii, profilaktyki, diagnostyki i leczenia zakażeń HCV,HBV,HIV oraz postępowania poekspozycyjnego.

W załączeniu list do kierowników podmiotów leczniczych i innych osób udzielających świadczeń zdrowotnych, zawierający przypomnienie przepisów regulujących obowiązki personelu medycznego w zakresie zakażeń, rekomendacje działań i propozycje źródeł aktualnej wiedzy na temat zapobiegania transmisji wirusów HCV, HBV i HIV. profilaktyka HCV.

List do kierowników podmiotów leczniczych


dodano - 2018-07-19

Uważaj na bąblowice!

Jak może dojść do zakażenia tasiemcem bąblowcowym?
Bąblowica to choroba przenoszona ze zwierząt na ludzi, powodowana przez larwy tasiemca. Jaja tasiemca uwalnianie są z kałem zakażonych psów i lisów. Nieprzestrzeganie zasad higieny, bliski kontakt z zakażonymi zwierzętami i spożywanie niemytej, skażonej jajami tasiemca żywności m.in owoców leśnych stanowią czynniki ryzyka zakażenia.

Jakie są objawy bąblowicy?
Choroba przez wiele lat może nie dawać żadnych objawów. Symptomy zależą od zaatakowanego narządu, objawy choroby związane są głównie z powiększaniem się cyst, uciskiem na otaczające tkanki i narządy i zależą od miejsca ich lokalizacji (np. cysty w płucach doprowadzają do zmian przypominających nowotwór, a nieleczone doprowadzają do śmierci).

Jak zapobiegać zachorowaniu na bąblowice?
Aby zapobiec zachorowaniu na bąblowice należy przede wszystkim przestrzegać podstawowych zasad higieny: po powrocie z leśnych spacerów, przed przygotowaniem i spożywaniem posiłków, po kontakcie ze zwierzętami myć dokładnie ręce, przed spożyciem myć leśne jagody, a także zakupione owoce i warzywa.

Więcej informacji:
Bąblowica (GIS)


dodano - 2018-07-18

Legioneloza- informacje dla podróżujących

Legioneloza – informator dla osób podróżujących oprac. na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Informacje dotyczące legionellozy dla kierowników obiektów zakwaterowania turystycznego oprac. przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.


dodano - 2018-06-13

Kampania „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie” w roku szkolnym 2017/2018

„Dopalacze” czyli nowe narkotyki to produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna wspólna cecha: zawierają substancje psychoaktywne, które już w niewielkich dawkach działają na ośrodkowy układ nerwowy człowieka, dlatego bardzo łatwo można je przedawkować, co prowadzi do poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a nawet śmierci.

W obliczu zagrożenia związanego z substancjami psychoaktywnymi w powiecie wieluńskim podejmowany jest szereg działań mających na celu edukację młodzieży i rodziców.

W latach 2015-2018 realizowano Wojewódzką Kampanię Edukacyjną „Dopalaczom mówimy STOP- wybieramy zdrowie”. Podstawowym celem kampanii było zapobieganie zażywaniu przez uczniów środków psychoaktywnych oraz promowanie zdrowego stylu życia.

W bieżącym roku szkolnym w powiecie wieluńskim Kampanią zostało objętych 1261 uczniów oraz 653 rodziców z 22 szkół podstawowych i 1 szkoły gimnazjalnej.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli masz podejrzenia, że ktoś z Twojego otoczenia może zażywać dopalacze lub martwi cię zmiana jego zachowania i podejrzewasz, że jest to wynikiem ich zażywania-zadzwoń na:
Bezpłatną infolinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej - 800 060 800
Telefon Zaufania poświęcony problemom narkomanii - 801 199 990

Do pobrania:
Raport Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych 2015-2016.


dodano - 2018-06-08

Kampania „Mam czas rozmawiać”

Rusza nowa odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać”, która powstała, by stać się inspiracją do podjęcia w rodzinie dialogu międzypokoleniowego o zdrowiu. Pierwsza edycja kampanii została przeprowadzona w listopadzie 2017 roku.

Główne cele kampanii w roku 2018 to promowanie dialogu międzypokoleniowego pomiędzy matkami, a córkami na temat testowania w kierunku HIV, upowszechnianie informacji o sposobach zmniejszania ryzyka zakażenia HIV wśród grupy kobiet planujących macierzyństwo oraz będących już w ciąży, przypominanie o badaniach w kierunku HIV, a przez to zwiększenie odpowiedzialności za swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich.

Więcej informacji o Kampanii:
http://mamczasrozmawiac.aids.gov.pl
Informacja prasowa
Plakat
Spot telewizyjny
Spot radiowy


dodano - 2018-06-08

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy - Substancje niebezpieczne pod kontrolą

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, informuje o realizowanej w latach 2018-2019 europejskiej kampanii informacyjnej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) pn. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”, koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz Konkursu Dobrych Praktyk pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, który jest elementem europejskiej kampanii informacyjnej „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”.

Kampania dotyczy zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w miejscu pracy oraz podniesieniem poziomu świadomości w zakresie ograniczania ryzyka stwarzanego przez te substancje. Jej celem jest zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania tym zagrożeniom, zaś celem konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk oraz uświadamianie korzyści płynących z zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy.


Adresy do stron poświęconych kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”:
Strona internetowa EU-OSHA
Strona Kampanii w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Ulotki do pobrania:
Konkurs Dorbrych Praktyk
Substancje niebezpieczne pod kontrolą


Informacja

W dniach od 30 maja do 4 czerwca br. w Punktach przyjmowania próbek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu nie będą przyjmowane: próbki kału do badań w kierunku Salmonella, Shigella (badania do pracowniczej książeczki zdrowia), próbki kału do badań mikrobiologicznych, wymazy czystościowe, próbki wody do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych.


dodano - 2018-05-30

Światowy Dzień Bez Tytoniu 2018 - „Nie niszcz sobie serca"

Każdego roku w dniu 31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Papierosa. Zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia święto zwraca uwagę na zagrożenia związane z używaniem tytoniu. Temat przewodni tegorocznego Dnia bez Tytoniu to “Tytoń i choroby serca”.

Corocznie z powodu chorób układu krążenia umiera 17,7 mln osób na całym świecie, w Europejskim Regionie WHO – w którym 28% dorosłych pali papierosy 46% spośród 4,2 mln zmarłych w 2015 r. palaczy zmarło z powodu chorób układu krążenia, w przypadku osób palących prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę wieńcową i udar mózgu jest dwu- do czterokrotnie wyższe niż wśród niepalących, a u dorosłych narażonych na bierne wdychanie dymu tytoniowego ryzyko zachorowania wzrasta o 25-30%.

Światowy Dzień Bez Tytoniu ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagrożenia związane z użyciem wyrobów tytoniowych oraz na korzyści płynące z zaprzestania palenia.


Więcej informacji:

Informacja prasowa GIS
wwww.jakrzucicpalenie.pl
Światowa Organizacja Zdrowia
Arkusz danych na temat zwalczania użycia tytoniu w Polsce


dodano - 2018-05-11

Sezon na kleszcza!Więcej informacji:

Sezon na kleszcza! GIS ostrzega!
Uważaj na kleszcze
Sezon na kleszcza
szczepkleszcz.pldodano - 2018-05-09

Wspólnie trzymamy formę!

W ramach wzmocnienia realizacji programu „Trzymaj Formę!” wśród uczniów z Zespołu Szkół Samorządowych w Dzietrznikach zostały przeprowadzone warsztaty kształtujące prozdrowotne nawyki, podczas których młodzież m.in. zapoznała się z wybranymi mitami i faktami żywieniowymi oraz z zasadami tworzenia zbilansowanych jadłospisów.

Więcej informacji:
Trzymaj Formę!


dodano - 2018-04-27

Podsumowanie konkursu profilaktycznego

W dniu 26 kwietnia 2018 r. podczas Konferencji pt. „Zdrowie dla wszystkich” zorganizowanej w II Liceum Ogólnokształcącym w Wieluniu odbyło się uroczyste podsumowanie rejonowego konkursu plastycznego z udziałem laureatów, nauczycieli oraz zaproszonych gości. Konkurs został zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Wieluniu. Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych powiatu wieluńskiego. Na konkurs wpłynęło 71 prac z 18 szkół podstawowych.

Komisja Konkursowa przyznała 3 nagrody i 5 wyróżnień

Laureatami zostali:

I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:
Katarzyna Błach
Julia Koziołek
Monika Łuszczyna

Szkoła Podstawowa w ZSS w Dzietrznikach
Szkoła Podstawowa w Ostrówku
Szkoła Podstawowa w ZSS w Dzietrznikach

Wyróżnienia otrzymali:

Zuzanna Jachymska
Aleksandra Buc
Alicja Gromadzka
Filip Urbanek
Magdalena Wojciechowska

Szkoła Podstawowa w ZSS w Dzietrznikach
Szkoła Podstawowa w Osjakowie
Szkoła Podstawowa w ZSiP w Mokrsku
Szkoła Podstawowa w Kurowie

Szkoła Podstawowa w ZSiP w Ostrówku


dodano - 2018-04-23

Informacja

W dniach 30 kwietnia i 2 maja br. w Punktach przyjmowania próbek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu nie będą przyjmowane: próbki kału do badań w kierunku Salmonella, Shigella (badania do pracowniczej książeczki zdrowia), próbki kału do badań mikrobiologicznych, wymazy czystościowe, próbki wody do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych.


dodano - 2018-04-20

23-29 kwietnia 2018 r. Europejski Tydzień Szczepień

W dniach 23-29 kwietnia 2018 r. po raz kolejny obchodzony będzie Europejski Tydzień Szczepień. W tym roku przebiega on pod hasłem „Zapobiegaj. Chroń. Zaszczep”.

Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W Polsce akcję patronatem objął Główny Inspektorat Sanitarny.

Głównym celem akcji jest zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wrażliwych i podatnych grup osób. W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia zwraca szczególną uwagę na potrzeby i korzyści wynikające ze szczepień na każdym etapie życia. Niestety od kilku lat rośnie w Polsce liczba osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych. Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat liczba ta wzrosła ponad 4-krotnie (2013 r. – 7248 odmów; 2017 r. – 30 089 odmów).

Aby przybliżyć wszystkim zainteresowanym zagadnienia związane ze szczepieniami jak na przykład: korzyści jakie ze sobą niosą i ryzyko wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu w dniu 25 kwietnia 2018r. ,organizuje w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu przy ul. POW 14 punkt informacyjny. Punkt będzie działał w pokoju nr 1 od 9.00 do 15.00.

Do pobrania:

List Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do Rodziców w sprawie szczepień
Kalendarz Szczepień 2018

Zobacz ulotki opracowane w ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień 2018:

Jak działają szczepionki
Odra
Odra, a odporność zbiorowiskowa
Różyczka

Więcej o szczepieniach na stronach:

wwww.szczepienia.info
wwww.szczepienia.gis.gov.pl


dodano - 2018-03-14

Szczepienia akcyjne „Wiosna bez pneumokoków"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuję, że od 20 marca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. będzie można bezpłatnie zaszczepić przeciwko pneumokokom dzieci do ukończenia 5 roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione (dzieci urodzone w latach 2013-2016).

Więcej informacji:
Komunikat do rodziców i opiekunów
Komunikat do świadczeniodawców
List krajowego konsultanta ds. epidemiologii
Plakat „umów się na bezpłatne szczepienie"dodano - 2018-03-08

Światowy Dzień Zdrowia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuję, że tegoroczne hasło obchodów Światowego Dnia Zdrowia obchodzonych 7 kwietnia brzmi „Zdrowie dla wszystkich”.

Więcej informacji:
Kluczowe założenia Kampanii (plik PDF)
Światowa Organizacja Zdrowia


dodano - 2018-02-27

Zmiany świadczenia usług w solariach

W dniu 16 lutego 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2017r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, której celem jest ochrona zdrowia ludzi przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV), wydzielanego przez urządzenia wykorzystywane do naświetlania skóry, wywołujące efekt opalenizny (Dz. U. z 2017r. poz. 2111).

Czytaj więcej...


dodano - 2018-02-22

Wystawa pt. „Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach”

W ramach zwiększenia świadomości w zakresie prawidłowego stosowania antybiotyków wśród społeczności lokalnej w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu została wyeksponowana wystawa pt. „Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach”. W czasie ekspozycji wystawy bibliotekę odwiedziło ok. 1350 czytelników.


dodano - 2018-02-16

Konkurs- Szkoła wolna od używek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu uprzejmie informuję, że Główny Inspektor Sanitarny organizuje II edycję konkursu „Szkoła wolna od używek” na Projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały bądź zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu projektu edukacyjnego dotyczącego wymienionej tematyki przez zespoły projektowe składające się z co najmniej 1-3 nauczycieli oraz 5-10 osobowej grupy uczniów.

Prace konkursowe można przesyłać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu w terminie do 16 kwietnia 2018 r.

Informacje o Konkursie oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej konkursu www.szkolawolnaoduzywek.pl


dodano - 2018-01-24

Patent na Bezpieczne ferie

Ferie to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską i zabawą na świeżym powietrzu. Państwowa Inspekcja Sanitarna przedstawia kilka patentów na bezpieczne ferie:Do pobrania:
Ulotka opracowana przez GIS (plik PDF)
Plakat Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (plik JPG)dodano - 2018-01-23

Wystawa pt. „Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuję, że w dniach 02- 08.02.2018 r. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu zostanie wyeksponowana wystawa pt. „Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach”. Celem ekspozycji wystawy jest zwrócenie uwagi na zagrożenie utraty skuteczności antybiotyków w efekcie nieracjonalnego ich stosowania jak również podniesienie świadomości społeczeństwa na temat niezwykle groźnego zjawiska w obszarze zdrowia publicznego, jakim jest narastająca i szybko rozprzestrzeniająca się odporność na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących najważniejsze i najpoważniejsze zakażenia u człowieka. W ramach wystawy zostanie zaprezentowanych 12 plakatów naświetlających problem zmniejszania się skuteczności antybiotyków.


dodano - 2018-01-22

Warsztat Czytania Etykiet

W ramach wzmocnienia działań w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety wśród uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu przeprowadzono Warsztat Czytania Etykiet, podczas którego młodzież mogła wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu korzystania z informacji zawartych na opakowaniach produktów żywnościowych, zdrowego stylu życia oraz racjonalnego odżywiania.

Więcej informacji:
Co kryje etykieta?
Etykieta źródłem informacji


dodano - 2018-01-16

Rusza II edycja programu edukacyjnego „Bieg po zdrowie”

W dniu 16 stycznia br. w sali konferencyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu odbyło się szkolenie dla koordynatorów II edycji programu edukacji antytytoniowej pt. „Bieg po zdrowie”. W bieżącym roku szkolnym program będzie realizowany wśród ponad 500 uczniów z 16 szkół podstawowych z terenu powiatu wieluńskiego.

„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoriacie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Grupa, do której został skierowany program to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat). Uczniowie podczas realizowanych 6 zajęć lekcyjnych zachęcani są do aktywnego udziału w dyskusji, wymiany spostrzeżeń oraz pomysłów. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli zastosować w codziennym życiu. Uzupełnieniem programu jest cykl krótkich filmów przeznaczonych dla rodziców zawierających wskazówki na tematy związane z komunikacją z dzieckiem.

Filmy są dostępne na >>kanale youtube.
Raport z ewaluacji I edycji programu (plik PDF)ARCHIWUM AKTUALNOŚCI