Aktualnościdodano - 2018-07-18

Legioneloza- informacje dla podróżujących

Legioneloza – informator dla osób podróżujących oprac. na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Informacje dotyczące legionellozy dla kierowników obiektów zakwaterowania turystycznego oprac. przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.


dodano - 2018-06-13

Kampania „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie” w roku szkolnym 2017/2018

„Dopalacze” czyli nowe narkotyki to produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna wspólna cecha: zawierają substancje psychoaktywne, które już w niewielkich dawkach działają na ośrodkowy układ nerwowy człowieka, dlatego bardzo łatwo można je przedawkować, co prowadzi do poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a nawet śmierci.

W obliczu zagrożenia związanego z substancjami psychoaktywnymi w powiecie wieluńskim podejmowany jest szereg działań mających na celu edukację młodzieży i rodziców.

W latach 2015-2018 realizowano Wojewódzką Kampanię Edukacyjną „Dopalaczom mówimy STOP- wybieramy zdrowie”. Podstawowym celem kampanii było zapobieganie zażywaniu przez uczniów środków psychoaktywnych oraz promowanie zdrowego stylu życia.

W bieżącym roku szkolnym w powiecie wieluńskim Kampanią zostało objętych 1261 uczniów oraz 653 rodziców z 22 szkół podstawowych i 1 szkoły gimnazjalnej.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli masz podejrzenia, że ktoś z Twojego otoczenia może zażywać dopalacze lub martwi cię zmiana jego zachowania i podejrzewasz, że jest to wynikiem ich zażywania-zadzwoń na:
Bezpłatną infolinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej - 800 060 800
Telefon Zaufania poświęcony problemom narkomanii - 801 199 990

Do pobrania:
Raport Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych 2015-2016.


dodano - 2018-06-08

Kampania „Mam czas rozmawiać”

Rusza nowa odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać”, która powstała, by stać się inspiracją do podjęcia w rodzinie dialogu międzypokoleniowego o zdrowiu. Pierwsza edycja kampanii została przeprowadzona w listopadzie 2017 roku.

Główne cele kampanii w roku 2018 to promowanie dialogu międzypokoleniowego pomiędzy matkami, a córkami na temat testowania w kierunku HIV, upowszechnianie informacji o sposobach zmniejszania ryzyka zakażenia HIV wśród grupy kobiet planujących macierzyństwo oraz będących już w ciąży, przypominanie o badaniach w kierunku HIV, a przez to zwiększenie odpowiedzialności za swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich.

Więcej informacji o Kampanii:
http://mamczasrozmawiac.aids.gov.pl
Informacja prasowa
Plakat
Spot telewizyjny
Spot radiowy


dodano - 2018-06-08

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy - Substancje niebezpieczne pod kontrolą

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, informuje o realizowanej w latach 2018-2019 europejskiej kampanii informacyjnej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) pn. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”, koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz Konkursu Dobrych Praktyk pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, który jest elementem europejskiej kampanii informacyjnej „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”.

Kampania dotyczy zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w miejscu pracy oraz podniesieniem poziomu świadomości w zakresie ograniczania ryzyka stwarzanego przez te substancje. Jej celem jest zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania tym zagrożeniom, zaś celem konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk oraz uświadamianie korzyści płynących z zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy.


Adresy do stron poświęconych kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”:
Strona internetowa EU-OSHA
Strona Kampanii w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Ulotki do pobrania:
Konkurs Dorbrych Praktyk
Substancje niebezpieczne pod kontrolą


Informacja

W dniach od 30 maja do 4 czerwca br. w Punktach przyjmowania próbek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu nie będą przyjmowane: próbki kału do badań w kierunku Salmonella, Shigella (badania do pracowniczej książeczki zdrowia), próbki kału do badań mikrobiologicznych, wymazy czystościowe, próbki wody do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych.


dodano - 2018-05-30

Światowy Dzień Bez Tytoniu 2018 - „Nie niszcz sobie serca"

Każdego roku w dniu 31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Papierosa. Zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia święto zwraca uwagę na zagrożenia związane z używaniem tytoniu. Temat przewodni tegorocznego Dnia bez Tytoniu to “Tytoń i choroby serca”.

Corocznie z powodu chorób układu krążenia umiera 17,7 mln osób na całym świecie, w Europejskim Regionie WHO – w którym 28% dorosłych pali papierosy 46% spośród 4,2 mln zmarłych w 2015 r. palaczy zmarło z powodu chorób układu krążenia, w przypadku osób palących prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę wieńcową i udar mózgu jest dwu- do czterokrotnie wyższe niż wśród niepalących, a u dorosłych narażonych na bierne wdychanie dymu tytoniowego ryzyko zachorowania wzrasta o 25-30%.

Światowy Dzień Bez Tytoniu ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagrożenia związane z użyciem wyrobów tytoniowych oraz na korzyści płynące z zaprzestania palenia.


Więcej informacji:

Informacja prasowa GIS
wwww.jakrzucicpalenie.pl
Światowa Organizacja Zdrowia
Arkusz danych na temat zwalczania użycia tytoniu w Polsce


dodano - 2018-05-11

Sezon na kleszcza!Więcej informacji:

Sezon na kleszcza! GIS ostrzega!
Uważaj na kleszcze
Sezon na kleszcza
szczepkleszcz.pldodano - 2018-05-09

Wspólnie trzymamy formę!

W ramach wzmocnienia realizacji programu „Trzymaj Formę!” wśród uczniów z Zespołu Szkół Samorządowych w Dzietrznikach zostały przeprowadzone warsztaty kształtujące prozdrowotne nawyki, podczas których młodzież m.in. zapoznała się z wybranymi mitami i faktami żywieniowymi oraz z zasadami tworzenia zbilansowanych jadłospisów.

Więcej informacji:
Trzymaj Formę!


dodano - 2018-04-27

Podsumowanie konkursu profilaktycznego

W dniu 26 kwietnia 2018 r. podczas Konferencji pt. „Zdrowie dla wszystkich” zorganizowanej w II Liceum Ogólnokształcącym w Wieluniu odbyło się uroczyste podsumowanie rejonowego konkursu plastycznego z udziałem laureatów, nauczycieli oraz zaproszonych gości. Konkurs został zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Wieluniu. Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych powiatu wieluńskiego. Na konkurs wpłynęło 71 prac z 18 szkół podstawowych.

Komisja Konkursowa przyznała 3 nagrody i 5 wyróżnień

Laureatami zostali:

I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:
Katarzyna Błach
Julia Koziołek
Monika Łuszczyna

Szkoła Podstawowa w ZSS w Dzietrznikach
Szkoła Podstawowa w Ostrówku
Szkoła Podstawowa w ZSS w Dzietrznikach

Wyróżnienia otrzymali:

Zuzanna Jachymska
Aleksandra Buc
Alicja Gromadzka
Filip Urbanek
Magdalena Wojciechowska

Szkoła Podstawowa w ZSS w Dzietrznikach
Szkoła Podstawowa w Osjakowie
Szkoła Podstawowa w ZSiP w Mokrsku
Szkoła Podstawowa w Kurowie

Szkoła Podstawowa w ZSiP w Ostrówku


dodano - 2018-04-23

Informacja

W dniach 30 kwietnia i 2 maja br. w Punktach przyjmowania próbek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu nie będą przyjmowane: próbki kału do badań w kierunku Salmonella, Shigella (badania do pracowniczej książeczki zdrowia), próbki kału do badań mikrobiologicznych, wymazy czystościowe, próbki wody do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych.


dodano - 2018-04-20

23-29 kwietnia 2018 r. Europejski Tydzień Szczepień

W dniach 23-29 kwietnia 2018 r. po raz kolejny obchodzony będzie Europejski Tydzień Szczepień. W tym roku przebiega on pod hasłem „Zapobiegaj. Chroń. Zaszczep”.

Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W Polsce akcję patronatem objął Główny Inspektorat Sanitarny.

Głównym celem akcji jest zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wrażliwych i podatnych grup osób. W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia zwraca szczególną uwagę na potrzeby i korzyści wynikające ze szczepień na każdym etapie życia. Niestety od kilku lat rośnie w Polsce liczba osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych. Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat liczba ta wzrosła ponad 4-krotnie (2013 r. – 7248 odmów; 2017 r. – 30 089 odmów).

Aby przybliżyć wszystkim zainteresowanym zagadnienia związane ze szczepieniami jak na przykład: korzyści jakie ze sobą niosą i ryzyko wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu w dniu 25 kwietnia 2018r. ,organizuje w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu przy ul. POW 14 punkt informacyjny. Punkt będzie działał w pokoju nr 1 od 9.00 do 15.00.

Do pobrania:

List Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do Rodziców w sprawie szczepień
Kalendarz Szczepień 2018

Zobacz ulotki opracowane w ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień 2018:

Jak działają szczepionki
Odra
Odra, a odporność zbiorowiskowa
Różyczka

Więcej o szczepieniach na stronach:

wwww.szczepienia.info
wwww.szczepienia.gis.gov.pl


dodano - 2018-03-14

Szczepienia akcyjne „Wiosna bez pneumokoków"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuję, że od 20 marca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. będzie można bezpłatnie zaszczepić przeciwko pneumokokom dzieci do ukończenia 5 roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione (dzieci urodzone w latach 2013-2016).

Więcej informacji:
Komunikat do rodziców i opiekunów
Komunikat do świadczeniodawców
List krajowego konsultanta ds. epidemiologii
Plakat „umów się na bezpłatne szczepienie"dodano - 2018-03-08

Światowy Dzień Zdrowia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuję, że tegoroczne hasło obchodów Światowego Dnia Zdrowia obchodzonych 7 kwietnia brzmi „Zdrowie dla wszystkich”.

Więcej informacji:
Kluczowe założenia Kampanii (plik PDF)
Światowa Organizacja Zdrowia


dodano - 2018-02-27

Zmiany świadczenia usług w solariach

W dniu 16 lutego 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2017r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, której celem jest ochrona zdrowia ludzi przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV), wydzielanego przez urządzenia wykorzystywane do naświetlania skóry, wywołujące efekt opalenizny (Dz. U. z 2017r. poz. 2111).

Czytaj więcej...


dodano - 2018-02-22

Wystawa pt. „Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach”

W ramach zwiększenia świadomości w zakresie prawidłowego stosowania antybiotyków wśród społeczności lokalnej w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu została wyeksponowana wystawa pt. „Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach”. W czasie ekspozycji wystawy bibliotekę odwiedziło ok. 1350 czytelników.


dodano - 2018-02-16

Konkurs- Szkoła wolna od używek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu uprzejmie informuję, że Główny Inspektor Sanitarny organizuje II edycję konkursu „Szkoła wolna od używek” na Projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały bądź zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu projektu edukacyjnego dotyczącego wymienionej tematyki przez zespoły projektowe składające się z co najmniej 1-3 nauczycieli oraz 5-10 osobowej grupy uczniów.

Prace konkursowe można przesyłać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu w terminie do 16 kwietnia 2018 r.

Informacje o Konkursie oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej konkursu www.szkolawolnaoduzywek.pl


dodano - 2018-01-24

Patent na Bezpieczne ferie

Ferie to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską i zabawą na świeżym powietrzu. Państwowa Inspekcja Sanitarna przedstawia kilka patentów na bezpieczne ferie:Do pobrania:
Ulotka opracowana przez GIS (plik PDF)
Plakat Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (plik JPG)dodano - 2018-01-23

Wystawa pt. „Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuję, że w dniach 02- 08.02.2018 r. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu zostanie wyeksponowana wystawa pt. „Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach”. Celem ekspozycji wystawy jest zwrócenie uwagi na zagrożenie utraty skuteczności antybiotyków w efekcie nieracjonalnego ich stosowania jak również podniesienie świadomości społeczeństwa na temat niezwykle groźnego zjawiska w obszarze zdrowia publicznego, jakim jest narastająca i szybko rozprzestrzeniająca się odporność na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących najważniejsze i najpoważniejsze zakażenia u człowieka. W ramach wystawy zostanie zaprezentowanych 12 plakatów naświetlających problem zmniejszania się skuteczności antybiotyków.


dodano - 2018-01-22

Warsztat Czytania Etykiet

W ramach wzmocnienia działań w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety wśród uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu przeprowadzono Warsztat Czytania Etykiet, podczas którego młodzież mogła wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu korzystania z informacji zawartych na opakowaniach produktów żywnościowych, zdrowego stylu życia oraz racjonalnego odżywiania.

Więcej informacji:
Co kryje etykieta?
Etykieta źródłem informacji


dodano - 2018-01-16

Rusza II edycja programu edukacyjnego „Bieg po zdrowie”

W dniu 16 stycznia br. w sali konferencyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu odbyło się szkolenie dla koordynatorów II edycji programu edukacji antytytoniowej pt. „Bieg po zdrowie”. W bieżącym roku szkolnym program będzie realizowany wśród ponad 500 uczniów z 16 szkół podstawowych z terenu powiatu wieluńskiego.

„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoriacie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Grupa, do której został skierowany program to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat). Uczniowie podczas realizowanych 6 zajęć lekcyjnych zachęcani są do aktywnego udziału w dyskusji, wymiany spostrzeżeń oraz pomysłów. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli zastosować w codziennym życiu. Uzupełnieniem programu jest cykl krótkich filmów przeznaczonych dla rodziców zawierających wskazówki na tematy związane z komunikacją z dzieckiem.

Filmy są dostępne na >>kanale youtube.
Raport z ewaluacji I edycji programu (plik PDF)ARCHIWUM AKTUALNOŚCI