Aktualności


dodano - 2020-09-28

Informacja na temat zlecania badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 przez lekarzy POZInstrukcja zgłąszania przez jednostki POZ zlecenia testu w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2

Formularz zlecenia badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 pacjentom niesamodzielnym (PDF)

Formularz zlecenia badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 pacjentom niesamodzielnym (DOC)


dodano - 2020-09-21

Ogłoszenie o wolnym stanowsiku pracyOgłoszenie o wolnym stanowisku pracy_cz1

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy_cz2

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o pracę w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu.


dodano - 2020-08-07

Ostrzeżenie


dodano - 2020-06-19

Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Pliki do pobrania:

Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.


dodano - 2020-06-08

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego opracowane przez MZ - aktualizacja

Pliki do pobrania:

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego


dodano - 2020-06-01

Zalecenia dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Główny Inspektorat Sanitarny przedstawił zalecenia dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.


dodano - 2020-05-28

Zestaw ćwiczeń do samodzielnego wykonywania ćwiczeń

Zespół fizjoterapeutów Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu chcąc wesprzeć osoby, które w wyniku panującej epidemii, narażone są na dolegliwości wynikające z ograniczonej aktywności ruchowej przygotował film instruktażowy z zestawem ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu.

Materiał dostępny jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=li834h9jsYQdodano - 2020-05-22

Postępowanie ze zużytymi środkami ochrony osobistej w czasie epidemiiEpidemia nie zwalnia nas z obowiązku dbania o środowisko i troski o dobro wspólne. Nie zaśmiecajmy przestrzeni miejskich i wiejskich, a mianowicie: chodników, skwerów, parków, terenów relaksu i wypoczynku zużytymi środkami ochrony osobistej tylko wyrzucajmy je do miejsc, ku temu przeznaczonych.

Warto pamiętać, że w czasie trwania epidemii koronawirusa należy zachować szczególną ostrożność podczas wyrzucania śmieci. Wszyscy używamy środków ochrony osobistej w postaci jednorazowych chusteczek, rękawic, maseczek. Tego typu odpady powinny być wyrzucane do pojemnika lub kosza na odpady zmieszane. Zachowajmy czystość, ład i porządek w okolicy tych koszy i pojemników.

Bardzo często ulice naszych miast osiedli, osad wiejskich zaśmiecane są zużytymi jednorazowymi maseczkami, rękawiczkami, które rozwiewane są przez wiatr. A przecież nie chcemy, abyśmy spotkali się lub spotkało się nasze dziecko, podczas spaceru, ze zużytą maseczką lub rękawiczką jednorazową. Jest to naganne i niebezpieczne szczególnie w obecnej sytuacji.

Pamiętajmy, że wszyscy musimy kierować się odpowiednimi zasadami, by dbać o swoje środowisko i prawidłowo postępować z odpadami, gdyż jest to bardzo ważne dla naszego zdrowia i życia.


dodano - 2020-05-14

Zbiór wytycznych dot. epidemii koronawirusa, opublikowanych na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym

Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS (www.gis.gov.pl)dodano - 2020-05-08

Wznowienie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, że z dniem 18.05.2020r. wznowione zostaje wykonywanie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych:

• badanie kału
• badanie Sporal A i Sporal S
po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym


dodano - 2020-02-30

Informacje dotyczące SARS-CoV-2/COVID-19. WYTYCZNE DLA BRANŻ

Na stronie Ministerstwa Rozwoju opublikowano zestaw informacji pt. wytyczne dla branż: hotele i inne miejsca noclegowe, biblioteki, rehabilitacja, centra handlowe,sklepy meblowe i budowlane.dodano - 2020-04-30

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego opracowane przez MZ , GIS i MEN w związku z możliwością ich otwarcia od 6.05

Pliki do pobrania:

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3


dodano - 2020-04-10

Informacja Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla pracodawców.

ŁPWIS mając na względzie aktualną sytuację związaną z występowaniem na terenie kraju koronawirusa SARS CoV-2, oraz ochronę zdrowia i życia pracujących, przypomina o obowiązku podejmowania przez pracodawców działań mających na celu zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki oraz dostosowaniu podejmowanych w tym celu środków, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy. Należy również przypominać zatrudnionym pracownikom o obowiązku przestrzegania przez nich przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydanych procedur i opracowanych instrukcji w tym zakresie. Obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa powinien również dotyczyć pracowników wchodzących do pracy i wychodzących z pracy, którzy muszą zachować bezpieczną odległość l,5m-2m rekomendowaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Podejmowane działania mają służyć zminimalizowaniu ryzyka zakażenia się pracowników oraz podniesienie poziomu ich bezpieczeństwa zdrowotnego.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej gis.gov.pl/koronawirus oraz gov.pl zamieszczone są zalecenia w sprawie ochrony w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.


dodano - 2020-04-07

Dotyczy dezynfekcji pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie, skuteczności powyższej metody w zwalczaniu SAR-CoV-2 oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem jej stosowania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu publikuje opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny z dnia 02 kwietnia 2020 r. dotyczącą dezynfekcji pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie, skuteczności powyższej metody w zwalczaniu SAR-CoV-2 oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem jej stosowania.

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego


dodano - 2020-03-24

Dotyczy koniecznego zakresu mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu publikuje opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny z dnia 19 marca 2020 r. dotyczącą koniecznego zakresu mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej.

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego


dodano - 2020-02-28

Informacja dla interesantów

Osoby objęte kwarantanną domową mogą korzystać z telefonicznego wsparcia psychologicznego udzielanego pod numerem telefonu:
667099563. Telefon czynny w godzinach od 8:00-16:00


dodano - 2020-03-16

Informacja dla interesantów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, że w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia stanu zagrożenia epidemicznego zostało ograniczone wykonywanie zadań przez organ w następujący sposób:(kliknij, aby powiększyć)


dodano - 2020-03-16

Informacja dla interesantów

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z występowaniem zakażeń spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie, od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania zostaje zamknięta bezpośrednia obsługa interesantów w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych umówionych wcześniej telefonicznie lub mailowo.


dodano - 2020-03-12

Informacja dla interesantów

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistego kontaktu z pracownikami stacji, większość spraw można załatwić telefonicznie lub mailowo.

Na podstawie Zarządzenia Nr 4/20 łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2020 r. Oddział Laboratoryjny PSSE w Wieluniu nie przyjmuje do odwołania żadnych próbek do badań.


dodano - 2020-02-28

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie (strona Ministerstwa Zdrowia)


Aktualne informację na temat nowego koronawirusa SARS-CoV-2 są na bieżąco aktualizowane na naszej stronie głównej w zakładce Koronawirus


dodano - 2020-03-12

UWAGA !!!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce osoby, które w okresie ostatnich 14 dni przebywały na obszarze utrwalonej transmisji prosimy o kontakt wyłącznie telefoniczny.


dodano - 2020-02-27

Rusza nowy Ogólnopolski Program Edukacyjny "Skąd się biorą produkty ekologiczne?"„Skąd się biorą produkty ekologiczne” to nowy, ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Pilotażowa edycja programu w powiecie wieluńskim będzie realizowana wśród 11 placówek przedszkolnych.

Zobacz więcej...


dodano - 2020-02-26

XIV edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Formę!"Jak ugryźć edukację racjonalnego stylu żywienia dzieci, rodziców, nas samych? na to pytanie podczas szkolenia do kolejnej edycji programu „Trzymaj Formę!” odpowiadała Pani dietetyk, Daria Kołaczek. Szkolenie odbyło się 20 lutego br. i zostało zorganizowane dla szkolnych koordynatorów ,w celu wdrożenia realizacji programu oraz dla kadry pedagogicznej placówek przedszkolnych i szkolnych zainteresowanych edukacją żywieniową.

Zobacz więcej...


dodano - 2020-02-10

Komunikat wspólny Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Głownego Inspektora Sanitarnego

Komunikat wspólny Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Głownego Inspektora Sanitarnego z dnia 23 stycznia 2020 r. dotyczący przypadków odmowy poddania się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu.


dodano - 2020-02-10

Aplikacja "Asystent Zdrowia"

Narodowe Centrum Edukacji żywieniowej (NCEŻ) przygotowało aplikację „Asystent Zdrowia”, która dostarcza praktycznej wiedzy z zakresu zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej. Dzięki aplikacji można kontrolować swoją aktywność fizyczną, ilość dostarczanych do organizmu kalorii, komponować zdrowe i smaczne posiłki. Innowacyjną funkcją aplikacji jest możliwość odbywania indywidualnych konsultacji z profesjonalnym dietetykiem lub psychologiem za pomocą połączenia video w ramach bezpłatnej internetowej poradni dietetycznej Centrum Dietetyczne Online NCEŻ. Poradę można odbyć jednorazowo lub cyklicznie, z każdego miejsca w Polsce i za granicą.

Zapraszamy do pobrania aplikacji. Jest ona dostępna w sklepie Google Play oraz Apple Store.


dodano - 2020-02-10

Informacje dla przedsiębiorców

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz.U. z 2019 r., poz. 2499). W przypadku, gdy skład produktu będzie właściwy dla przypisanej kategorii żywności, nie będzie prowadzone postepowanie wyjaśniające i w rejestrze zamieszczony zostanie stosowny wpis nie prowadzono postepowania, proponowana kwalifikacja jest prawidłowa. Wówczas z przedsiębiorcą nie będzie prowadzona odrębna korespondencja (przyjęcie do wiadomości). Podstawową formą komunikacji w takiej sytuacji będzie rejestr.

Ponadto 4 lutego 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wdrożył nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego:
Zmiany w rejestrze produktów objętych obowiązkiem powiadomiania
Nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych


dodano - 2020-01-31

Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych

Zaświadczenie Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej o uczestnictwie w Ogólnopolskim Sprawdzienie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO/SSE 2019.


dodano - 2020-01-29

Rusza IV edycja konkursu "szkoła wolna od używek"

Ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek” organizowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Prace konkursowe będą oceniane na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzki, krajowym. Prace konkursowe należy przesłać do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu, ul. POW 14, 98-300 Wieluń do dnia 8 kwietnia 2020 r.

Dla Laureatów konkursu, przewidziane są trzy nagrody w postaci bonów podarunkowych do sieci sklepów sportowych w wysokości 3000,00 zł, 2000,00 zł oraz 1000,00 zł (odpowiednio za pierwsze, drugie i trzecie miejsce).

Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu, na stronie internetowej www.szkolawolnaoduzywek.pl


dodano - 2020-01-15

Zaszczep się wiedzą

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu zachęca do zapoznania się z publikacją zawierającą scenariusze lekcji dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat profilaktyki chorób zakaźnych „Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”. Publikacja ta przeznaczona jest dla nauczycieli i jest propozycją zajęć z profilaktyki chorób zakaźnych. Powstała ona w ramach konkursu organizowanego przez „Zaszczep się wiedzą” pod patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego. Zobacz:

Scenariusze zajęć


dodano - 2019-12-16

Informacja

W dniach od 23 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r. br. w punktach przyjmowania próbek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu nie będą przyjmowane: próbki kału do badań w kierunku Salmonella, Shigella (badania do pracowniczej książeczki zdrowia), próbki kału do badań mikrobiologicznych, wymazy czystościowe, próbki wody do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych.


dodano - 2019-12-19

Największa instytucja zdrowia publicznego
Czym zajmuje się Państwowa Inspekcja Sanitarna? Jakie są cele tej państwowej instytucji? Czemu warto znać jej kompetencje? O tym dowiecie się Państwo oglądając poniższy film.

https://www.youtube.com/watch?v=fGMG1d_uKNE&feature=emb_title


Informacja

W dniach od 23 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r. br. w punktach przyjmowania próbek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu nie będą przyjmowane: próbki kału do badań w kierunku Salmonella, Shigella (badania do pracowniczej książeczki zdrowia), próbki kału do badań mikrobiologicznych, wymazy czystościowe, próbki wody do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych.


dodano - 2019-12-11

27 grudnia br. będzie dniem wolnym od pracy w PSSE w Wieluniu

Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, 27 grudnia 2019 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu.

Dniem pracy, w godz. 7.30–15.05, będzie 14 grudnia 2019 r. (sobota).


dodano - 2019-12-11

Wystawa „200 lat Szczepień Ochronnych”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu zaprasza w dniach 11-30 grudnia 2019 r do obejrzenia wystawy „200 lat szczepień ochronnych”, która została wyeksponowana w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu. Wystawa przedstawia historię szczepień oraz podkreśla rolę szczepień ochronnych w profilaktyce chorób zakaźnych. Opowiada o pierwszych metodach i próbach szczepień, charakteryzuje najgroźniejsze choroby zakaźne.


dodano - 2019-12-11

27 grudnia br. będzie dniem wolnym od pracy w PSSE w Wieluniu

Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, 27 grudnia 2019 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu.

Dniem pracy, w godz. 7.30–15.05, będzie 14 grudnia 2019 r. (sobota).


dodano - 2019-11-28

Światowy Dzień AIDS w powiecie wieluńskim

W ramach powiatowych obchodów Światowego Dnia AIDS 28 listopada 2019 r. w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym i Technikum SPSK w Wieluniu odbyło się uroczyste podsumowanie XII edycji Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o AIDS i chorobach przenoszonych drogą płciową pod Honorowym Patronatem Starosty Wieluńskiego. Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zobacz więcej...


dodano - 2019-11-22

Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV22 listopada rozpoczyna się Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV, a wraz z nim działania edukacyjno-informacyjne Krajowego Centrum ds. AIDS. Udział w nich weźmie aktor Maciej Musiał, a myślą przewodnią jest zachęcanie Polaków do testowania się w kierunku zakażenia HIV.

Informacja prasowa
Punkty PKD
Więcej informacji na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS


dodano - 2019-11-14

Zmiana przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuję, że od dnia 14 grudnia 2019 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 będzie obowiązkowo stosowany system TRACES NEW TECHNOLOGY – TRACES-NT przez importerów żywności pochodzenia niezwierzęcego.

Więcej informacji na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego:
https://gis.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/produkcja-i-obrot/traces/informacje-dla-importerow-zywnosci/


dodano - 2019-10-04

Kampania "Dobry przepis na bezpieczeństwo"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje o rozpoczęciu przez Państwową Inspekcję Pracy kampanii: DOBRY PRZEPIS NA BEZPIECZEŃSTWO, której celem jest ograniczenie zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów do obowiązującego prawa w drodze udziału w programie prewencji.

Informacje o kampanii znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Pracy: www.bhpnatak.pl


dodano - 2019-08-05

Informacja dla rolników

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa żywności „od pola do stołu” przypomina, iż rolnicy-producenci warzyw i owoców mają obowiązek zachowania w czasie ich produkcji, zbiorów i wprowadzania do obrotu wymogów higieniczno-sanitarnych. Czytaj więcej....


dodano - 2019-07-29

Bezpieczeństwo podczas upałów

W związku z wydaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia meteorologicznego drugiego stopnia prognozującego wystąpienie silnego upału na terenie województwa łódzkiego od godz. 11:00 dnia 28.07.2019 do godz. 20:00 dnia 29.07.2019 r. należy zadbać szczególnie o dzieci, osoby starsze, osoby chore. Czytaj więcej....


dodano - 2019-07-23

Światowy Dzień Wirusowych Zapaleń Wątroby

Wątroba jest największym organem człowieka – waży ok. 1,5 kg. To ona jest odpowiedzialna za kontrolowanie około 500 procesów chemicznych i więcej niż 5 tyś. funkcji życiowych. 28 lipca obchodzić będziemy Światowy Dzień Wirusowych Zapaleń Wątroby. Czytaj więcej....


dodano - 2019-07-17

Komary w Polsce. Ryzyko zdrowotne.

W związku z trwającym sezonem letnim, który sprzyja aktywności na świeżym powietrzu jak rówież jest okresem wzmożonej aktywności owadów: m.in. komarów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu przekazuje materiał informacyjny w powyższym zakresie:

https://gis.gov.pl/zdrowie/komary-w-polsce-ryzyko-zdrowotne-informacja-glownego-inspektora-sanitarnego/


dodano - 2019-07-02

KOMUNIKAT V i VI w sprawie Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, nawiązując do prac Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy oraz decyzji podjętej na 91. posiedzeniu Komisji, zamieszcza Komunikaty V i VI dotyczące wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw.


dodano - 2019-06-19

10 zasad bezpiecznych wakacji

10 zasad bezpiecznych wakacji dla uczniów szkoły podstawowej
10 zasad bezpiecznych wakacji dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej
Bezpieczne wakacje


dodano - 2019-06-11

Porady klasyfikatora grzybów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, że można skorzystać bezpłatnie z porad klasyfikatora grzybów. Porady grzybowe udzielane są w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wieluniu, ul. POW 14 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-8.30. Specjalista przegląda wszystkie dostarczone grzyby i dokonuje oceny gatunkowej każdego owocnika. Oceniamy tylko grzyby świeże na podstawie cech zewnętrznych. Grzyby do oceny należy dostarczyć w pojemnikach przewiewnych (kosze, łubianki). Grzyby oceniane są w postaci całych, dobrze wykształconych owocników (zbyt młode mogą nie mieć wykształconych wszystkich cech charakterystycznych dla danego gatunku). Nie oceniamy grzybów zapleśniałych, grzybów przetworzonych, grzybów suszonych, nasączonych wodą; Nie wydajemy atestów na grzyby.

Dowiedz się więcej:
Minileksykon grzybów
Podstawowe zasady bezpiecznego grzybobrania
Poznaj grzyby - unikniesz zatrucia !


dodano - 2019-06-10

Bezpieczeństwo podczas upałów

IMiGW ostrzega przed wysoką temperaturą powietrza na dworze od godz. 12:00 dnia 10.06.2019 do godz. 20:00 dnia 12.06.2019. Podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 30°C i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore.

Kliknij na obraz, aby powiększyć

Dowiedz się więcej:

Ostrzeżenie meterologiczne dla województwa łódzkiego
Udar cieplny
Pierwsza pomoc przy udarze cieplnym
Woda, dlaczego warto ją pić?


dodano - 2019-05-28

List Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do Rodziców w sprawie szczepień ochronnych

Szczepienia uznawane są za najskuteczniejszą ochronę przed chorobami zakaźnymi. Niestety od kilku lat rośnie w Polsce liczba osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych. Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wynika, że w I kwartale 2019 r. odnotowano 42 239 przypadków uchyleń, a więc więcej niż w całym 2018 r. (40 342 uchylenia).

List Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do Rodziców w sprawie szczepień ochronnych (plik PDF)


dodano - 2019-05-16

Podsumowanie Konkursów profilaktycznych

W dniu 16 maja odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów profilaktycznych na plakat ph. Żyje zdrowo - beznałogowo oraz konkursu na spot ph. #wolnikreatywni zorganizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wieluniu we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wieluniu.

Decyzją komisji konkursowej przyznano 3 nagrody i 3 wyróżnienia za plakat profilaktyczny.
Laureatami w Konkursie na plakat profilaktyczny zostali:
I miejsce: Maciej Kosowski , Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym,
II miejsce: Malwina Ignasiak, Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym,
III miejsce: Bartosz Wróbel, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kraszkowicach.

Wyróżnienia otrzymali:
Maja Dydyna , Zespół Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie
Kinga Gałek, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rychłocicach,
Partyk Lewandowski, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kraszkowicach.


W konkursie na spot profilaktyczny ph. #wolnikreatywni przyznano 2 wyróżnienia.
Wyróżnienia otrzymały:
Teresa Dudzińska, Szkoła Podstawowa im. Władysława Bełzy w Bieniądzicach,
Katarzyna Kowalska, Publiczna Szkoła Podstawowa w Młynisku.

Podsumowanie Konkursów odbyło się podczas koncertu Gabriela Fleszara ozrganizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Wieluniu. Nagrody i wyróżnienia zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu.
Laureatom serdecznie gratulujemy!


dodano - 2019-05-15

Akcja profilaktyczna podczas Turnieju Charytatywnego

Podczas V turnieju charytatywnego o Puchar Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Wieluniu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zorganizowała stoisko profilaktyczne, na którym zainteresowane osoby mogły zbadać poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz podczas przejścia toru przeszkód w alko/narkogooglach przekonać się jak używki upośledzają nasze postrzeganie rzeczywistości.


dodano - 2018-04-19

Informacja

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, 2 maja 2019 r. (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu. Dniem pracy, w godz. 7.30–15.05, będzie 11 maja 2019 r. (sobota).


dodano - 2018-04-16

Informacja

W dniach od 29 kwietnia do 2 maja br. w punktach przyjmowania próbek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu nie będą przyjmowane: próbki kału do badań w kierunku Salmonella, Shigella (badania do pracowniczej książeczki zdrowia), próbki kału do badań mikrobiologicznych, wymazy czystościowe, próbki wody do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych.


dodano - 2019-04-01

Światowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie zdrowia publicznego. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na problemy zdrowotne społeczeństw na świecie. W bieżącym roku tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia (World Health Day) i zarazem hasłem tegorocznych obchodów jest „Uniwersalny zasięg/dostęp do opieki zdrowotnej” ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, połowa ludzi na całym świecie nie otrzymuje opieki medycznej na miarę swoich potrzeb, a każdego roku ok. 100 milionów osób doświadcza skrajnego ubóstwa z powodu wydatków na zdrowie. Muszą oni wybierać pomiędzy opieką medyczną a jedzeniem, ubraniem lub nawet mieszkaniem. Zapewnienie powszechnej opieki zdrowotnej jest wyzwaniem dla polityków, pracowników służby zdrowia i każdego z nas.

Więcej informacji:
https://www.who.int/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019


dodano - 2019-03-04

Profilaktyka używania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieluniu wspólnie z funkcjonariuszem z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu przeprowadzili pogadankę nt. profilaktyki używania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych w II Liceum Ogólnokształcącym w Wieluniu. Celem spotkania było upowszechnienie wśród młodych ludzi wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy, konsekwencji zdrowotnych oraz prawnych. W spotkaniu uczestniczyło 100 uczniów.
dodano - 2019-03-02

Działania Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu w zakresie środków zastępczych w zakładach pracy

,,Dopalacze”, ,, legal higs”, ,, herbal higs”, ,,designer drugs” to potoczna nazwa nowych substancji psychoaktywnych (NPS), używanych zamiast środków odurzających, substancji psychotropowych oraz nowych substancji psychoaktywnych nie wymienionych w załącznikach do obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia, a wywołujących porównywalne skutki zdrowotne. Są to nowe narkotyki. W polskim prawodawstwie zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ,,dopalacze” określane są jako środki zastępcze. czytaj więcej....


dodano - 2019-03-14

Szkolenie w zakresie pobierania próbek wody do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych

W dniu 14.03.2019r. w siedzibie Powiatowej Stacjia Sanitarno-Epidemiologicznej odbyło się szkolenie próbkobiorców w zakresie „Pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych". Szkolenie było skierowane do przedstawicieli producentów wody pobierających próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pracowników podmiotów działających na rynku spożywczym oraz firm zajmujących się budową, rozbudową i eksploatacją wodociągów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017. poz. 2294).


dodano - 2019-03-12

100 lat Służb Sanitarnych w Polsce

Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej to sto lat służby polskiemu społeczeństwu, zapewnienie bezpieczeństwa poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, jak i tych związanych z nadzorem i kontrolą. Rok 2019 jest rokiem jubileuszowym – stulecie służb sanitarnych w Polsce. Jak podkreśla Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, to 65 lat, pracy tysięcy pracowników Inspekcji Sanitarnej zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa milion obywateli. Z tej okazji zostało przygotowane okolicznościowe logo.

Kliknij na obraz, aby powiększyć


dodano - 2019-03-07

Konkurs na plakat profilaktyczny ph. Żyje zdrowo - beznałogowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, że został ogłoszony konkurs na plakat profilaktyczny ph. Żyje zdrowo-beznałogowo skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.

Organizatorem konkursu jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieluniu we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wieluniu oraz Komendą Powiatową Policji w Wieluniu.

Celem konkursu jest kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od nałogów, inspirowanie środowiska szkolnego do działań w zakresie profilaktyki uzależnień, intensyfikacja działań edukacyjnych wśród młodzieży oraz wzbudzenie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

Prace konkursowe należy składać do PSSE w Wieluniu do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Regulamin (plik PDF)
Plakat (plik PDF)
załącznik nr 1 (plik PDF)
załącznik nr 2 (plik PDF)
załącznik nr 3 (plik PDF)


dodano - 2019-03-05

Konkurs na spot profilaktyczny ph. #wolnikreatywni

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, że został ogłoszony konkurs na spot profilaktyczny ph. #wolnikreatywni skierowany do uczniów klas VII, VIII szkół podstawowych oraz III klas szkół gimnazjalnych.

Organizatorem konkursu jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieluniu we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wieluniu oraz Komendą Powiatową Policji w Wieluniu.

Celem konkursu jest kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od nałogów, inspirowanie środowiska szkolnego do działań w zakresie profilaktyki uzależnień oraz intensyfikacja działań w zakresie profilaktyki uzależnień oraz intensyfikacja działań edukacyjnych wśród młodzieży.

Regulamin (plik PDF)
Plakat (plik PDF)
załącznik nr 1 (plik PDF)
załącznik nr 2 (plik PDF)
załącznik nr 3 (plik PDF)


dodano - 2019-03-01

XIII eycja programu "Trzymaj Formę!"

Największy wpływ na zdrowie człowieka ma styl życia, na który składają się między innymi takie elementy jak aktywność fizyczna czy sposób odżywiania.

Według badań 75% populacji młodzieży w wieku 11-15 lat uprawia zbyt mało sportu, a około 30% młodzieży w Polsce ma problem z właściwym odżywianiem.

Mając na uwadze te kluczowe dla zdrowia młodych ludzi fakty od 2006 roku Główny Inspektorat Sanitarny wraz z Polską Federacją Producentów Żywności realizują Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” skierowany do uczniów klas V–VIII szkół podstawowych oraz ich rodziców.
czytaj więcej....


dodano - 2019-02-25

Rusza III edycja konkursu "szkoła wolna od używek"

Ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek” organizowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Realizatorami zadania konkursowego są zespoły, składające się z minimum 1 nauczyciela, a maksymalnie 3 nauczycieli oraz minimum 5 a maksymalnie 10 uczniów. Każda szkoła może nadesłać wyłącznie 1 pracę konkursową.

Prace konkursowe będą oceniane na trzech poziomach:
• powiatowym do 6 maja 2019 r.
• wojewódzkim do 20 maja 2019 r.
• krajowym, komisja konkursowa na poziomie krajowym do dnia 3 czerwca 2019 r. oceni prace konkursowe i wyłoni 3 laureatów.

Prace konkursowe należy przesłać do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu, ul. POW 14, 98-300 Wieluń do dnia 15 kwietnia 2019 r.

Dla Laureatów konkursu, przewidziane są trzy nagrody w postaci bonów podarunkowych do sieci sklepów sportowych w wysokości 3000,00 zł, 2000,00 zł oraz 1000,00 zł (odpowiednio za pierwsze, drugie i trzecie miejsce).

Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu, na stronie internetowej www.szkolawolnaoduzywek.pl


dodano - 2018-12-18

Spotkanie świąteczne

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia zorganizowano uroczyste spotkanie świąteczne dla pracowników i emerytów PSSE w Wieluniu.dodano - 2018-12-10

15 grudnia br. dniem pracy w PSSE w Wieluniu

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Wieluniu, a 15 grudnia br.(sobota) dniem pracy.


dodano - 2018-12-10

WSZYstko o wszawicy

Kliknij na obrazek, aby zobaczyć ulotkę

Więcej informacji:
Kompendium wiedzy na temat wszawicy (plik PDF)
Zadania szkoły w walce z wszwicą(www.gis.gov.pl)


dodano - 2018-12-04

Światowy Dzień AIDS w powiecie wieluńskim

W ramach powiatowych obchodów Światowego Dnia AIDS 3 grudnia 2018 r. w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym SPSK w Wieluniu odbyło się uroczyste podsumowanie XI edycji Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy o AIDS i chorobach przenoszonych drogą płciową pod Honorowym Patronatem Starosty Wieluńskiego. Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

ZOBACZ WIĘCEJ


dodano - 2018-11-24

#mamczasrozmawiać

23 listopada rozpoczęła się kolejna odsłona kampanii społecznej pod hasłem: #mamczasrozmawiać, której ideą jest inspiracja do rozmowy z bliskimi o HIV i zachęcanie do wykonania testu. Obok aktorki Marii Seweryn, blogerki lek. Katarzyny Woźniak, autorki bloga „Mama i stetoskop”, czy vlogerki Karoliny Sobańskiej, w działania informacyjno–promocyjne zaangażowali się eksperci: seksuolog i pedagog Profesor Zbigniew Izdebski oraz psycholog Małgorzata Ohme.
czytaj więcej....


dodano - 2018-11-16

Przeciwdziałanie używaniu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych w miejscu pracy

W dn. 14 listopada 2018 r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łasku zorganizowali spotkanie z członkami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Sieradzu.
czytaj więcej....


dodano - 2018-11-15

Światowy Dzień Rzucania Palenia

W związku z obchodami Światowego Dnia Rzucania Palenia obchodzonymi 15 listopada 2018 r. w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu wieluńskiego zorganizowano ekspozycję wystawy pt. „Kodeks walki z rakiem” połączonej z punktem profilaktyczno-edukacyjnym. Podczas akcji profilaktycznej uczniowie mieli możliwość zmierzenia poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz za pomocą alko/narkoGOGLI przekonania się jaki wpływ na upośledzenie zmysłów mają używki. Uczestnicy wysłuchali krótkiej pogadanki nt. szkodliwości dymu papierosowego, a w szczególności wpływu tlenku węgla na organizm człowieka.

Najpoważniejszym źródłem tlenku węgla w środowisku są spaliny samochodowe. Kolejnym źródłem jest palenie papierosów. Dym papierosowy zawiera 3–6% CO, dając 8 razy wyższe jego stężenie w powietrzu niż wynosi dozwolone stężenie tlenku węgla w przemyśle.

Pamiętaj!

  • Bierne palenie papierosów powoduje takie same skutki zdrowotne, co aktywne palenie.
  • W bocznym strumieniu dymu tytoniowego jest 35 razy więcej tlenku węgla i 4x więcej nikotyny niż w dymie wydychany przez osobę palącą.


dodano - 2018-11-14

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych dotyczące postępowania przeciwepidemicznego w związku z pojawieniem się w podmiocie leczniczym osoby z podejrzeniem zachorowania na odrę

Wytyczne (www.gis.gov.pl)


dodano - 2018-11-08

12 listopada- dzień wolny od pracy

Zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2117), dzień 12.11.2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Wieluniu.


dodano - 2018-10-18

Tornistry szkolne

Tornister szkolny jest nieodzownym atrybutem każdego ucznia. Jego waga, budowa, możliwość regulacji ma ogromne znaczenie dla utrzymania prawidłowej postawy ucznia. Zbyt ciężki tornister może negatywnie wpływać na stawy biodrowe, kolana oraz prawidłowy rozwój kręgosłupa dziecka, skutkiem czego jest boczne skrzywienie kręgosłupa, czyli skolioza.

Zalecenia dotyczące tornistrów:Kliknij na obraz, aby powiększyć


Informacja

W dniach 13-17 sierpnia br. w Punktach przyjmowania próbek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu nie będą przyjmowane: próbki wody do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych.

14 i 17 sierpnia br. nie będą przyjmowane: próbki kału do badań w kierunku Salmonella, Shigella (badania do pracowniczej książeczki zdrowia), próbki kału do badań mikrobiologicznych, wymazy czystościowe.


dodano - 2018-08-10

Patent na bezpieczne wakacje w powiecie wieluńskim

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieluniu wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu oraz rzecznikiem prasowym Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu zorganizowali spotkania z dziećmi, młodzieżą i opiekunami wypoczywającymi na koloniach w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim.

Podczas spotkania poruszane były zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas wypoczynku letniego, wypoczynku nad wodą, higieną osobistą, profilaktyką chorób odkleszczowych, dopalaczy oraz zatruć pokarmowych. Uczestnicy wzięli udział w quizie wiedzy o bezpieczeństwie podczas wypoczynku letniego, poprawne odpowiedzi nagrodzone były odblaskowymi opaskami.

W spotkaniach uczestniczyło 362 dzieci, młodzieży i opiekunów.
dodano - 2018-08-08

Podczas wakacji nie zapominamy o trzymaniu formy!

Podczas wypoczynku letniego dzieci i młodzieży przeprowadzono zajęcia edukacyjne promującę zasady aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety w ramach, których uczestnicy wysłuchali pogadanki na temat potrzeb żywieniowych i znaczeniu diety w rozwoju młodego organizmu oraz wzięli udział w warsztacie świadomego konsumenta, podczas którego mogli dowiedzieć się jakie informacje zawiera etykieta, a zdobytą wiedzę wykorzystać podczas czytania etykiet w praktyce oraz wspólnym sprawdzaniu i liczeniu ilość soli, cukrów oraz tłuszczów zawartych w produktach.

Zobacz:
Jak czytać etykiety produktów spożywczych


dodano - 2018-08-07

Zapobieganie zakażeniom HCV

WZW C - wirusowe zapalenie wątroby typu C jest to choroba zakaźna wywołana wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV). Zakażanie wirusem HCV zazwyczaj przebiega bezobjawowo i może ujawnić się po wielu latach. Najprostszym sposobem na sprawdzenie czy jesteśmy zakażeni jest badanie krwi na obecność przeciwciał anty-HCV. Aby nie dopuścić do zakażenia wirusem HCV, należy przede wszystkim postawić na profilaktykę.

Do pobrania:
Ulotki, broszury, plakaty informacyjne

Gwarancją bezpieczeństwa świadczeń medycznych jest świadomość personelu medycznego i kadr zarządzających podmiotami leczniczymi w zakresie istniejących zagrożeń biologicznych oraz możliwości ich zwalczania poprzez przestrzeganie zasad profilaktyki. Z myślą o Świadczeniodawcach została przygotowana platforma e-learningowa oferująca bezpłatne kursy z zakresu epidemiologii, profilaktyki, diagnostyki i leczenia zakażeń HCV,HBV,HIV oraz postępowania poekspozycyjnego.

W załączeniu list do kierowników podmiotów leczniczych i innych osób udzielających świadczeń zdrowotnych, zawierający przypomnienie przepisów regulujących obowiązki personelu medycznego w zakresie zakażeń, rekomendacje działań i propozycje źródeł aktualnej wiedzy na temat zapobiegania transmisji wirusów HCV, HBV i HIV. profilaktyka HCV.

List do kierowników podmiotów leczniczych


dodano - 2018-07-19

Uważaj na bąblowice!

Jak może dojść do zakażenia tasiemcem bąblowcowym?
Bąblowica to choroba przenoszona ze zwierząt na ludzi, powodowana przez larwy tasiemca. Jaja tasiemca uwalnianie są z kałem zakażonych psów i lisów. Nieprzestrzeganie zasad higieny, bliski kontakt z zakażonymi zwierzętami i spożywanie niemytej, skażonej jajami tasiemca żywności m.in owoców leśnych stanowią czynniki ryzyka zakażenia.

Jakie są objawy bąblowicy?
Choroba przez wiele lat może nie dawać żadnych objawów. Symptomy zależą od zaatakowanego narządu, objawy choroby związane są głównie z powiększaniem się cyst, uciskiem na otaczające tkanki i narządy i zależą od miejsca ich lokalizacji (np. cysty w płucach doprowadzają do zmian przypominających nowotwór, a nieleczone doprowadzają do śmierci).

Jak zapobiegać zachorowaniu na bąblowice?
Aby zapobiec zachorowaniu na bąblowice należy przede wszystkim przestrzegać podstawowych zasad higieny: po powrocie z leśnych spacerów, przed przygotowaniem i spożywaniem posiłków, po kontakcie ze zwierzętami myć dokładnie ręce, przed spożyciem myć leśne jagody, a także zakupione owoce i warzywa.

Więcej informacji:
Bąblowica (GIS)


dodano - 2018-07-18

Legioneloza- informacje dla podróżujących

Legioneloza – informator dla osób podróżujących oprac. na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Informacje dotyczące legionellozy dla kierowników obiektów zakwaterowania turystycznego oprac. przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.


dodano - 2018-06-13

Kampania „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie” w roku szkolnym 2017/2018

„Dopalacze” czyli nowe narkotyki to produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna wspólna cecha: zawierają substancje psychoaktywne, które już w niewielkich dawkach działają na ośrodkowy układ nerwowy człowieka, dlatego bardzo łatwo można je przedawkować, co prowadzi do poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a nawet śmierci.

W obliczu zagrożenia związanego z substancjami psychoaktywnymi w powiecie wieluńskim podejmowany jest szereg działań mających na celu edukację młodzieży i rodziców.

W latach 2015-2018 realizowano Wojewódzką Kampanię Edukacyjną „Dopalaczom mówimy STOP- wybieramy zdrowie”. Podstawowym celem kampanii było zapobieganie zażywaniu przez uczniów środków psychoaktywnych oraz promowanie zdrowego stylu życia.

W bieżącym roku szkolnym w powiecie wieluńskim Kampanią zostało objętych 1261 uczniów oraz 653 rodziców z 22 szkół podstawowych i 1 szkoły gimnazjalnej.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli masz podejrzenia, że ktoś z Twojego otoczenia może zażywać dopalacze lub martwi cię zmiana jego zachowania i podejrzewasz, że jest to wynikiem ich zażywania-zadzwoń na:
Bezpłatną infolinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej - 800 060 800
Telefon Zaufania poświęcony problemom narkomanii - 801 199 990

Do pobrania:
Raport Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych 2015-2016.


dodano - 2018-06-08

Kampania „Mam czas rozmawiać”

Rusza nowa odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać”, która powstała, by stać się inspiracją do podjęcia w rodzinie dialogu międzypokoleniowego o zdrowiu. Pierwsza edycja kampanii została przeprowadzona w listopadzie 2017 roku.

Główne cele kampanii w roku 2018 to promowanie dialogu międzypokoleniowego pomiędzy matkami, a córkami na temat testowania w kierunku HIV, upowszechnianie informacji o sposobach zmniejszania ryzyka zakażenia HIV wśród grupy kobiet planujących macierzyństwo oraz będących już w ciąży, przypominanie o badaniach w kierunku HIV, a przez to zwiększenie odpowiedzialności za swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich.

Więcej informacji o Kampanii:
http://mamczasrozmawiac.aids.gov.pl
Informacja prasowa
Plakat
Spot telewizyjny
Spot radiowy


dodano - 2018-06-08

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy - Substancje niebezpieczne pod kontrolą

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, informuje o realizowanej w latach 2018-2019 europejskiej kampanii informacyjnej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) pn. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”, koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz Konkursu Dobrych Praktyk pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, który jest elementem europejskiej kampanii informacyjnej „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”.

Kampania dotyczy zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w miejscu pracy oraz podniesieniem poziomu świadomości w zakresie ograniczania ryzyka stwarzanego przez te substancje. Jej celem jest zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania tym zagrożeniom, zaś celem konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk oraz uświadamianie korzyści płynących z zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy.


Adresy do stron poświęconych kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”:
Strona internetowa EU-OSHA
Strona Kampanii w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Ulotki do pobrania:
Konkurs Dorbrych Praktyk
Substancje niebezpieczne pod kontrolą


Informacja

W dniach od 30 maja do 4 czerwca br. w Punktach przyjmowania próbek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu nie będą przyjmowane: próbki kału do badań w kierunku Salmonella, Shigella (badania do pracowniczej książeczki zdrowia), próbki kału do badań mikrobiologicznych, wymazy czystościowe, próbki wody do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych.


dodano - 2018-05-30

Światowy Dzień Bez Tytoniu 2018 - „Nie niszcz sobie serca"

Każdego roku w dniu 31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Papierosa. Zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia święto zwraca uwagę na zagrożenia związane z używaniem tytoniu. Temat przewodni tegorocznego Dnia bez Tytoniu to “Tytoń i choroby serca”.

Corocznie z powodu chorób układu krążenia umiera 17,7 mln osób na całym świecie, w Europejskim Regionie WHO – w którym 28% dorosłych pali papierosy 46% spośród 4,2 mln zmarłych w 2015 r. palaczy zmarło z powodu chorób układu krążenia, w przypadku osób palących prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę wieńcową i udar mózgu jest dwu- do czterokrotnie wyższe niż wśród niepalących, a u dorosłych narażonych na bierne wdychanie dymu tytoniowego ryzyko zachorowania wzrasta o 25-30%.

Światowy Dzień Bez Tytoniu ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagrożenia związane z użyciem wyrobów tytoniowych oraz na korzyści płynące z zaprzestania palenia.


Więcej informacji:

Informacja prasowa GIS
wwww.jakrzucicpalenie.pl
Światowa Organizacja Zdrowia
Arkusz danych na temat zwalczania użycia tytoniu w Polsce


dodano - 2018-05-11

Sezon na kleszcza!Więcej informacji:

Sezon na kleszcza! GIS ostrzega!
Uważaj na kleszcze
Sezon na kleszcza
szczepkleszcz.pldodano - 2018-05-09

Wspólnie trzymamy formę!

W ramach wzmocnienia realizacji programu „Trzymaj Formę!” wśród uczniów z Zespołu Szkół Samorządowych w Dzietrznikach zostały przeprowadzone warsztaty kształtujące prozdrowotne nawyki, podczas których młodzież m.in. zapoznała się z wybranymi mitami i faktami żywieniowymi oraz z zasadami tworzenia zbilansowanych jadłospisów.

Więcej informacji:
Trzymaj Formę!


dodano - 2018-04-27

Podsumowanie konkursu profilaktycznego

W dniu 26 kwietnia 2018 r. podczas Konferencji pt. „Zdrowie dla wszystkich” zorganizowanej w II Liceum Ogólnokształcącym w Wieluniu odbyło się uroczyste podsumowanie rejonowego konkursu plastycznego z udziałem laureatów, nauczycieli oraz zaproszonych gości. Konkurs został zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Wieluniu. Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych powiatu wieluńskiego. Na konkurs wpłynęło 71 prac z 18 szkół podstawowych.

Komisja Konkursowa przyznała 3 nagrody i 5 wyróżnień

Laureatami zostali:

I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:
Katarzyna Błach
Julia Koziołek
Monika Łuszczyna

Szkoła Podstawowa w ZSS w Dzietrznikach
Szkoła Podstawowa w Ostrówku
Szkoła Podstawowa w ZSS w Dzietrznikach

Wyróżnienia otrzymali:

Zuzanna Jachymska
Aleksandra Buc
Alicja Gromadzka
Filip Urbanek
Magdalena Wojciechowska

Szkoła Podstawowa w ZSS w Dzietrznikach
Szkoła Podstawowa w Osjakowie
Szkoła Podstawowa w ZSiP w Mokrsku
Szkoła Podstawowa w Kurowie

Szkoła Podstawowa w ZSiP w Ostrówku


dodano - 2018-04-23

Informacja

W dniach 30 kwietnia i 2 maja br. w Punktach przyjmowania próbek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu nie będą przyjmowane: próbki kału do badań w kierunku Salmonella, Shigella (badania do pracowniczej książeczki zdrowia), próbki kału do badań mikrobiologicznych, wymazy czystościowe, próbki wody do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych.


dodano - 2018-04-20

23-29 kwietnia 2018 r. Europejski Tydzień Szczepień

W dniach 23-29 kwietnia 2018 r. po raz kolejny obchodzony będzie Europejski Tydzień Szczepień. W tym roku przebiega on pod hasłem „Zapobiegaj. Chroń. Zaszczep”.

Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W Polsce akcję patronatem objął Główny Inspektorat Sanitarny.

Głównym celem akcji jest zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wrażliwych i podatnych grup osób. W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia zwraca szczególną uwagę na potrzeby i korzyści wynikające ze szczepień na każdym etapie życia. Niestety od kilku lat rośnie w Polsce liczba osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych. Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat liczba ta wzrosła ponad 4-krotnie (2013 r. – 7248 odmów; 2017 r. – 30 089 odmów).

Aby przybliżyć wszystkim zainteresowanym zagadnienia związane ze szczepieniami jak na przykład: korzyści jakie ze sobą niosą i ryzyko wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu w dniu 25 kwietnia 2018r. ,organizuje w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu przy ul. POW 14 punkt informacyjny. Punkt będzie działał w pokoju nr 1 od 9.00 do 15.00.

Do pobrania:

List Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do Rodziców w sprawie szczepień
Kalendarz Szczepień 2018

Zobacz ulotki opracowane w ramach Europejskiego Tygodnia Szczepień 2018:

Jak działają szczepionki
Odra
Odra, a odporność zbiorowiskowa
Różyczka

Więcej o szczepieniach na stronach:

wwww.szczepienia.info
wwww.szczepienia.gis.gov.pl


dodano - 2018-03-14

Szczepienia akcyjne „Wiosna bez pneumokoków"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuję, że od 20 marca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. będzie można bezpłatnie zaszczepić przeciwko pneumokokom dzieci do ukończenia 5 roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione (dzieci urodzone w latach 2013-2016).

Więcej informacji:
Komunikat do rodziców i opiekunów
Komunikat do świadczeniodawców
List krajowego konsultanta ds. epidemiologii
Plakat „umów się na bezpłatne szczepienie"dodano - 2018-03-08

Światowy Dzień Zdrowia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuję, że tegoroczne hasło obchodów Światowego Dnia Zdrowia obchodzonych 7 kwietnia brzmi „Zdrowie dla wszystkich”.

Więcej informacji:
Kluczowe założenia Kampanii (plik PDF)
Światowa Organizacja Zdrowia


dodano - 2018-02-27

Zmiany świadczenia usług w solariach

W dniu 16 lutego 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2017r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, której celem jest ochrona zdrowia ludzi przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV), wydzielanego przez urządzenia wykorzystywane do naświetlania skóry, wywołujące efekt opalenizny (Dz. U. z 2017r. poz. 2111).

Czytaj więcej...


dodano - 2018-02-22

Wystawa pt. „Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach”

W ramach zwiększenia świadomości w zakresie prawidłowego stosowania antybiotyków wśród społeczności lokalnej w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu została wyeksponowana wystawa pt. „Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach”. W czasie ekspozycji wystawy bibliotekę odwiedziło ok. 1350 czytelników.


dodano - 2018-02-16

Konkurs- Szkoła wolna od używek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu uprzejmie informuję, że Główny Inspektor Sanitarny organizuje II edycję konkursu „Szkoła wolna od używek” na Projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały bądź zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu projektu edukacyjnego dotyczącego wymienionej tematyki przez zespoły projektowe składające się z co najmniej 1-3 nauczycieli oraz 5-10 osobowej grupy uczniów.

Prace konkursowe można przesyłać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu w terminie do 16 kwietnia 2018 r.

Informacje o Konkursie oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej konkursu www.szkolawolnaoduzywek.pl


dodano - 2018-01-24

Patent na Bezpieczne ferie

Ferie to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską i zabawą na świeżym powietrzu. Państwowa Inspekcja Sanitarna przedstawia kilka patentów na bezpieczne ferie:Do pobrania:
Ulotka opracowana przez GIS (plik PDF)
Plakat Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (plik JPG)dodano - 2018-01-23

Wystawa pt. „Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuję, że w dniach 02- 08.02.2018 r. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu zostanie wyeksponowana wystawa pt. „Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach”. Celem ekspozycji wystawy jest zwrócenie uwagi na zagrożenie utraty skuteczności antybiotyków w efekcie nieracjonalnego ich stosowania jak również podniesienie świadomości społeczeństwa na temat niezwykle groźnego zjawiska w obszarze zdrowia publicznego, jakim jest narastająca i szybko rozprzestrzeniająca się odporność na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących najważniejsze i najpoważniejsze zakażenia u człowieka. W ramach wystawy zostanie zaprezentowanych 12 plakatów naświetlających problem zmniejszania się skuteczności antybiotyków.


dodano - 2018-01-22

Warsztat Czytania Etykiet

W ramach wzmocnienia działań w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety wśród uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu przeprowadzono Warsztat Czytania Etykiet, podczas którego młodzież mogła wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu korzystania z informacji zawartych na opakowaniach produktów żywnościowych, zdrowego stylu życia oraz racjonalnego odżywiania.

Więcej informacji:
Co kryje etykieta?
Etykieta źródłem informacji


dodano - 2018-01-16

Rusza II edycja programu edukacyjnego „Bieg po zdrowie”

W dniu 16 stycznia br. w sali konferencyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu odbyło się szkolenie dla koordynatorów II edycji programu edukacji antytytoniowej pt. „Bieg po zdrowie”. W bieżącym roku szkolnym program będzie realizowany wśród ponad 500 uczniów z 16 szkół podstawowych z terenu powiatu wieluńskiego.

„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoriacie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Grupa, do której został skierowany program to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat). Uczniowie podczas realizowanych 6 zajęć lekcyjnych zachęcani są do aktywnego udziału w dyskusji, wymiany spostrzeżeń oraz pomysłów. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli zastosować w codziennym życiu. Uzupełnieniem programu jest cykl krótkich filmów przeznaczonych dla rodziców zawierających wskazówki na tematy związane z komunikacją z dzieckiem.

Filmy są dostępne na >>kanale youtube.
Raport z ewaluacji I edycji programu (plik PDF)ARCHIWUM AKTUALNOŚCI