Archiwum aktualności: rok 2015dodano - 2015-12-14

BADANIE SMOKERLYZEREM W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej ph. „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”, realizowanej w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych, 9 grudnia b.r. uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Wieluniu mieli możliwość skorzystania z bezpłatnego badania smokerlyzerem na zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz obejrzenia wystawy antytytoniowej pod nazwą „Cała prawda o papierosie”.ZOBACZ WIĘCEJ


dodano - 2015-12-04

„Coś was łączy? Zrób test na HIV” – kampania społeczna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, że Krajowe Centrum ds. AIDS zainaugurowało nową kampanię społeczną pod hasłem „Coś was łączy? Zrób test na HIV”. Celem kampanii jest zachęcenie do poznania wykonywania bezpłatnych i anonimowych testów diagnostycznych w kierunku HIV.

Więcej informacji o kampanii:

Notatka prasowa (plik DOCX)


dodano - 2015-12-03

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS

W ramach powiatowych obchodów Światowego Dnia AIDS 2 grudnia 2015 r. w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym SPSK w Wieluniu odbyło się uroczyste podsumowanie VIII edycji MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O AIDS I CHOROBACH PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ.
Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W konkursie wzięło udział 13 szkół z pięciu powiatów, trzech województw (łódzkiego, opolskiego i śląskiego).
Honorowy Patronat nad Konkursem objął Starosta Wieluński.
Organizatorami konkursu byli: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wieluniu, Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wieluniu, Doktorantka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski oraz Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łódzki.

Celem konkursu było:

  • Podniesienie poziomu wiedzy na temat AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową wśród młodzieży.
  • Promowanie postaw tolerancji i pomocy wobec osób zakażonych wirusem HIV.
  • Kształtowanie postaw ukierunkowanych na odpowiedzialność za zdrowie i życie własne oraz najbliższych.
  • Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od środków psychoaktywnych, alkoholu oraz ryzykownych zachowań.

W konkursie wzięło udział 13 szkół ponadgimnazjalnych, z Wielunia, Wieruszowa, Lututowa, Działoszyna, Praszki, Gorzowa Śląskiego i Krzepic.

Były to szkoły:

Zespół Szkół Ogólnokształcących z Wieruszowa; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Wieruszowa, I Liceum Ogólnokształcące z Wielunia, II Liceum Ogólnokształcące z Wielunia, Katolickie Liceum Ogólnokształcące z Wielunia, Zespół Szkół nr 2 z Wielunia, Międzyszkolna Bursa z Wielunia, Zespół Szkół z Krzepic, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Praszki, I Liceum Ogólnokształcące z Praszki, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Gorzowa Śląskiego, Zespół Szkół Rolniczych z Lututowa, Zespół Szkół z Działoszyna.

Konkurs przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie - szkolnym uczestniczyło 313 uczniów, natomiast w etapie międzypowiatowym wzięło udział 59 uczniów.
Laureatom Konkursu wręczono nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu, Starostę Wieluńskiego, Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK w Wieluniu, Panią Izabelę Szeląg (współorganizatora), Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Uniwersytet Łódzki i Krajowe Centrum ds. AIDS w Warszawie.

Partnerem konkursu był Uniwersytet Łódzki Katedra Zoologii, Publiczne Gimnazjum SPSK w Wieluniu.

Nagrody przyznano:

I miejsce – Weronika Czeszek – Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Wieluniu
II miejsce – Alicja Sykuła - I Liceum Ogólnokształcące w Wieluniu
III miejsce – Natalia Wolna – Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Wieluniu
Wyróżnienie – Kludia Misiak – I Liceum Ogólnokształcące w Wieluniu


Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy i upominki.
Dla szkół przygotowano dyplomy za udział a opiekunowie szkolni otrzymali podziękowania za przygotowanie uczniów do udziału w konkursie.

WYNIKI KONURSU (plik PDF)ZOBACZ WIĘCEJ


dodano - 2015-11-25

„W ZGODZIE Z NATURĄ – MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA – 2015”

24 listopada 2015 r. uczniowie Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Dzietrznikach w ramach realizowanego przez szkołę projektu „W zgodzie z naturą – moja wymarzona ekopracownia 2015” zostali zapoznani z pracą laboratorium badania wody oraz wysłuchali prelekcji na temat zapobiegania chorobom zakaźnym i cywilizacyjnym przygotowanej przez pracowników OZiPZ.ZOBACZ WIĘCEJ


dodano - 2015-11-19

ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, że 19 listopada 2015 r. na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia. Ideą tego dnia jest zachęcanie palaczy do zerwania z nałogiem.

Wg najnowszego ogólnopolskiego badania z 2015r. na temat postaw wobec palenia tytoniu, przeprowadzonego na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego 24% Polaków pali tytoń codziennie. Najwyższy odsetek codziennych palaczy został odnotowany wśród mieszkańców małych miast do 20 tys. mieszkańców (34%), w przedziale wiekowym 30-39 i 40-49 lat (26 i 27%), z wykształceniem zasadniczym zawodowym (34%), oceniający swoją sytuację materialną jako złą oraz bezrobotni (40 i 53%). 29% palaczy próbowało rzucić palenie w ciągu ostatniego roku a 35% planuje w najbliższym czasie spróbować rzucić palenie.

W ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wieluniu, dzięki uprzejmości Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej wyeksponowała wystawę antytytoniową pod nazwą „Cała prawda o papierosie” w budynku biblioteki. Wystawa o charakterze informacyjno – edukacyjnym ma na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia zdrowotne wynikające z czynnego i biernego palenia.

Pomoc dla osób próbujących rzucić palenie można uzyskać pod wskazanymi poniżej adresami stron internetowych lub pod numerem telefonu:

http://jakrzucicpalenie.pl/

http://gis.gov.pl/?go=news&id=288

Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym: 801-108-108

Spot "Nie zawsze wędzone trzyma dłużej" (plik MOV)
dodano - 2015-10-30

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2015

W dniach 19–23 października br. w państwach członkowskich UE obchodzony był Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, będący zwieńczeniem kampanii informacyjnej „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”, prowadzonej w latach 2014–2015 przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy i jej krajowe punkty centralne.

Podczas Europejskiego Tygodnia w całej Europie odbywały się przedsięwzięcia dotyczące stresu zawodowego i innych zagrożeń psychospołecznych związanych z pracą. Informacje o nich można znaleźć na stronie: https://www.healthy-workplaces.eu/pl?set_language=pl.

Więcej informacji (plik PDF)


dodano - 2015-10-27

Prelekcja dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, że 23 października w sali widowiskowej Wieluńskiego Domu Kultury odbyła się prelekcja na temat środków psychoaktywnych pt. „Dopalacze kradną życie” przeprowadzona przez pracowników Stacji i skierowana do słuchaczy Wieluńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Słuchacze z zainteresowaniem wysłuchali informacji na temat profilaktyki używania dopalaczy, przepisów prawnych regulujących problematykę wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych, danych statystycznych dotyczących podejrzeń zatruć dopalaczami na terenie kraju, województwa i powiatu. Przedstawiono też dane na temat działań prowadzonych w zakresie profilaktyki oraz monitorowania zatruć środkami zastępczymi – dopalaczami na terenie powiatu.
dodano - 2015-10-16

KAMPANIA SPOŁECZNA „HIVOKRYZJA.WYLECZMY SIĘ”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, iż Krajowe Centrum ds. AIDS objęło patronatem kampanię „HIVokryzja. Wyleczmy się” realizowaną przez Fundację Studio Psychologii Zdrowia.

Kampania społeczna „HIVokryzja. Wyleczmy się” ma na celu eliminowanie uprzedzeń związanych z potencjalnymi grupami objętymi problematyką HIV i AIDS.

Równolegle z działaniami miejskimi, kampania „HIVokryzja. Wyleczmy się” będzie wyjątkowa jeszcze pod jednym względem - po raz pierwszy, w kampanii dotyczącej tematyki HIV w Polsce, swoje twarze pokażą ludzie żyjący z tym wirusem.

Kampania będzie prowadzona w Internecie (na fanpage’u, stronie internetowej, kanale YouTube) i potrwa do kwietnia 2016 roku.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.hivokryzja.pl


dodano - 2015-10-15

ŚWIATOWY DZIEŃ MYCIA RĄK


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, że 15 października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Mycia Rąk. Celem tej akcji jest uświadamianie i kreowanie nawyków mycia rąk u najmłodszych, podkreślenie ogromnego znaczenia tej najprostszej i najbardziej skutecznej metody zapobiegania chorobom związanym z nieprzestrzeganiem prawidłowej higieny.

W ramach obchodów tego dnia Powiatową Stację odwiedziła grupa przedszkolna dzieci z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Odkrywcy Wiedzy” w Wieluniu. Dzieci dowiedziały się m.in. co to są wirusy i bakterie oraz kiedy należy myć ręce, czym i w jaki sposób. Dzieci z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyły w pogadance.
dodano - 2015-08-24

Uwaga na Barszcz Sosnowskiego


dodano - 2015-07-15

Wspólne działania Policji i Państwowej Inspekcji Sanitarnej


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że w dniu 15 lipca 2015 r. pracownicy Stacji i wieluńskiej Policji spotkali się z młodzieżą wypoczywającą w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim. Spotkanie było poświęcone działaniom profilaktycznym w zakresie zażywania „dopalaczy” i innych środków psychoaktywnych. Młodzież poznała skutki prawne posiadania i zdrowotne używania środków uzależniających.


dodano - 2015-07-13

STOP DOPALACZOMhttp://www.gis.gov.pl/?go=news&id=263

Dopalacze - ulotka (plik PDF)

Dopalacze - ulotka dla rodziców (plik PDF)
dodano - 2015-07-06

Zasady bezpieczeństwa podczas upałów

Zasady bezpieczeństwa podczas upałów - ulotka (plik PDF)


dodano - 2015-06-25

Barszcz Sosnowskiego


Barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel) to roślina niebezpieczna. Kontakt z nią powoduje zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, niegojące się rany i długo niezanikające blizny. W związku z występowaniem na terenie województwa łódzkiego tej niebezpiecznej toksycznej rośliny, zamieszczamy informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia, wynikające z kontaktu z nią.

Więcej informacji (plik PDF)


dodano - 2014-06-24

PODSUMOWANIE KONKURSÓW PROFILAKTYCZNYCH

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, że 19 czerwca 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Wieluniu odbyło się uroczyste podsumowanie corocznych konkursów profilaktycznych organizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Wieluniu we współpracy z Oddziałem Rejonowym PCK oraz Starostwem Powiatowym.

Dla szkół podstawowych zorganizowano konkurs plastyczny pod hasłem „Dbaj o zdrowie – nie pal” , przebiegający w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i klasy IV-VI.

Laureatami konkursu zostali:

kategoria wiekowa – klasy I – III:

I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:
wyróżnienie:
wyróżnienie:
wyróżnienie:
wyróżnienie:
wyróżnienie:
Katarzyna Patacz
Julia Białek
Roksana Kuliberda
Mikołaj Perdaszek
Magdalena Kempa
Filip Czerniak
Maja Zielińska
Kinga Błach
Szkoła Podstawowa w Sieńcu
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Samorządowych w Załęczu Małym
Szkoła Podstawowa w Sieńcu
Szkoła Podstawowa w Mierzycach
Szkoła Podstawowa w Młynisku
Szkoła Podstawowa w Osjakowie
Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieluniu
Szkoła Podstawowa SPSK w Bieńcu

kategoria wiekowa – klasy IV – VI:

I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:
wyróżnienie:
wyróżnienie:
wyróżnienie:
wyróżnienie:
wyróżnienie:
wyróżnienie:
Wiktor Drabek
Magdalena Zdziebko
Wiktoria Zychla
Julia Sakowska
Zuzanna Wolniak
Agnieszka Pęcherz
Aleksandra Nowak
Jakub Podyma
Zuzanna Szczukiecka
Szkoła Podstawowa w Mierzycach
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Samorządowych w Załęczu Małym
Szkoła Podstawowa w Ostrówku
Szkoła Podstawowa w Wierzchlesie
Szkoła Podstawowa w Wierzchlesie
Szkoła Podstawowa z Zespole Szkół Samorządowych w Dzietrznikach
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Samorządowych w Załęczu Małym
Szkoła Podstawowa w Sieńcu
Szkoła Podstawowa w Kurowie

Dla szkół gimnazjalnych zorganizowano konkurs wiedzy o uzależnieniu od nikotyny.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce:
II miejsce ex aequo:

III miejsce ex aequo:

Zuzanna Dubas, Zespół Szkół Samorządowych w Dzietrznikach
Aleksandra Rygas, Publiczne Gimnazjum w Mierzycach oraz
Monika Waloch, Publiczne Gimnazjum w Konopnicy
Karolina Szczepańska, Gimnazjum w Ostrówku oraz
Zuzanna Poraszka, Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku

Dla szkół ponadgimnazjalnych zorganizowano konkurs profilaktyczny w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej ph. „Nie pozwól ulecieć swojemu szczęściu” ogłoszonej w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce:
II miejsce:
wyróżnienie:
wyróżnienie:
wyróżnienie:
Kinga Płóciennik
Aleksandra Adamczyk
Magdalena Biczysko
Sandra Borczyk
Katarzyna Kowalska
uczennica I LO w Wieluniu
uczennica I LO w Wieluniu
wychowanka Międzyszkolnej Bursy w Wieluniu
wychowanka Międzyszkolnej Bursy w Wieluniu
wychowanka Międzyszkolnej Bursy w Wieluniu

Ogółem do udziału w konkursach zgłosiło się 36 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu. Na konkursy plastyczne wpłynęło łącznie 261 prac. W konkursie wiedzy uczestniczyło 18 uczniów.
Laureatom konkursów wręczono nagrody i wyróżnienia. Wszyscy uczniowie i szkoły uczestniczące w konkursach otrzymały dyplomy za udział.

Wszystkim laureatom GRATULUJEMY!ZOBACZ WIĘCEJ


dodano - 2015-05-22

Profilaktyczny konkurs o uzależnieniu od nikotyny

13 maja 2015r. w siedzibie PSSE odbył się profilaktyczny konkurs o uzależnieniu od nikotyny. Adresatami konkursu byli uczniowie szkół gimnazjalnych powiatu wieluńskiego. Zadaniem uczestników było udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytania testowe z zakresu wiedzy dotyczącej uzależnienia od nikotyny, wpływu czynnego i biernego palenia na zdrowie, składu dymu tytoniowego i jego oddziaływania oraz danych epidemiologicznych i badań statystycznych dotyczących używania tytoniu.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce: Zuzanna Dubas, Zespół Szkół Samorządowych w Dzietrznikach

II miejsce ex aequo: Aleksandra Rygas, Publiczne Gimnazjum w Mierzycach oraz Monika Waloch, Publiczne Gimnazjum w Konopnicy

III miejsce ex aequo po dogrywce: Karolina Szczepańska, Gimnazjum w Ostrówku oraz Zuzanna Poraszka, Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród Laureatom odbędzie się w późniejszym terminie.


dodano - 2015-05-19

„Zalecenia dotyczące pobierania i przesyłania próbek klinicznych w kierunku diagnostyki odry/różyczki w ramach programu WHO”

Plik do pobrania (plik pdf)


dodano - 2015-04-17

Europejski Tydzień Szczepień

W dniach 20-25 kwietnia 2015r.juz po raz dziesiąty obchodzony będzie Europejski Tydzień Szczepień.

Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),a przygotowana przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy ekspertów w dziedzinie wakcynologii.

Głównym celem tygodnia jest stale podkreślanie znaczenia szczepień rutynowych, które chronią przed wieloma groźnymi chorobami zakaźnymi.

Osoby chętne do uzyskania informacji o szczepieniach zapraszamy w dniu 22.04.2015r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu ul. POW 14 pok. nr 1 w godz. 8-15

Na stronie www.szczepienia.gis.gov.pl pod hasłem ”Zaszczep w sobie chęć szczepienia”

Przygotowany został poradnik dla rodziców pt: ”ABC Szczepienia ochronne. Praktyczny poradnik dla rodziców dzieci do 2 roku życia”, oraz ulotka informacyjna.


dodano - 2015-04-10

Obchody Światowego Dnia Zdrowia w powiecie wieluńskim

W dniu obchodów Światowego Dnia Zdrowia 7 kwietnia 2015r., którego tematem przewodnim jest bezpieczeństwo żywności, przebiegającego pod hasłem „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym” Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wieluniu we współpracy z Radiem Ziemi Wieluńskiej zorganizowała konkurs na antenie Radia ZW. Uważny radiosłuchacz, który udzielił odpowiedzi na pytanie konkursowe, dotyczące hasła i tematu przewodniego tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia otrzymał kosz z owocami i warzywami ufundowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu.
dodano - 2015-04-10

30 edycja akcji Żółty Tydzień

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, że od 13 do 24 kwietnia 2015r. już po raz 30 startuje akcja Żółty Tydzień. Celem akcji jest uświadomienie społeczeństwu zagrożeń zdrowotnych związanych z wirusowym zapaleniem wątroby oraz edukacja na temat profilaktyki WZW.

Więcej w informacji prasowej (plik pdf)


dodano - 2015-03-25

Światowy Dzień Zdrowia 2015
Bezpieczeństwo żywności


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, że tematem przewodnim tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia, przypadającego 7 kwietnia jest Bezpieczeństwo Żywności, natomiast hasłem obchodów jest „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”.

Zwiększona odporność mikroorganizmów, pojawianie się nowych patogenów, zmiany w produkcji i dystrybucji żywności, szybko rozprzestrzeniające się zanieczyszczenia środowiska, globalny zasięg handlu żywnością oraz zmiany w obszarze konsumpcji w ostatnich latach sprawiają, że istnieje potrzeba ścisłej i efektywnej współpracy pomiędzy rządami, producentami i konsumentami, która będzie sprzyjała bezpieczeństwu żywności.

Światowa Organizacja Zdrowia współpracuje z różnymi międzynarodowymi organizacjami, m.in.: FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations – Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa) i OIE (World Organization for Animal Health – Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt) w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu żywnościowym, od produkcji do spożycia.

Niebezpieczna żywność może zawierać szkodliwe bakterie, wirusy, pasożyty i substancje chemiczne, które mogą być przyczyną ponad 200 chorób, w tym nowotworów, a choroby przenoszone drogą pokarmową są przyczyną ok. 2 milionów zgonów w ciągu roku na świecie. Dlatego należy skupić się na zapobieganiu, wczesnym wykrywaniu, szybkim reagowaniu oraz edukacji społeczeństwa w zakresie chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową.

WHO zaleca stosowanie się do wytycznych postępowania w przetwarzaniu i obrocie żywnością oraz stosowanie 5 KROKÓW DO BEZPIECZNEJ ŻYWNOŚCI:

  1. Utrzymywanie czystości
  2. Oddzielanie żywności surowej od ugotowanej
  3. Dokładne gotowanie
  4. Utrzymywanie żywności w odpowiedniej temperaturze
  5. Używanie bezpiecznej wody i żywności

Do pobrania:

5 kroków do bezpiecznej żywności (plik PDF)


dodano - 2015-03-23

Światowy Dzień Gruźlicy

24 marca został ogłoszony przez WHO Światowym Dniem Gruźlicy. W tym roku towarzyszy mu hasło: "Trzy miliony chorych na gruźlicę na świecie nie ma dostępu do opieki medycznej. Wykryj. Lecz".

Choroba ta stanowi jeden z ważniejszych problemów zdrowia publicznego na świecie. Po II wojnie światowej gruźlica była w Polsce jedną z dominujących przyczyn umieralności. Od lat 50. XX wieku po wprowadzeniu obowiązkowych szczepień i badań przesiewowych wykonywanych powszechnie, zapadalność na tę chorobę spadła w naszym kraju ponad dziesięciokrotnie.
Obecnie na gruźlicę choruje niewielki odsetek dzieci i młodzieży, a najwięcej zachorowań stwierdza się u osób starszych, zwłaszcza po 60. roku życia.
Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia w 2013 roku na gruźlicę zmarło na świecie półtora miliona osób, a zapadło na nią około 9 milionów ludzi. Większość przypadków schorzenia wykryto w Azji i Afryce.
W Polsce w 2013 roku zarejestrowano 7250 przypadków gruźlicy (współczynnik zapadalności-18,8), było to o 4,1% zachorowań mniej niż w roku poprzednim i 24,5% mniej, niż dziesięć lat wcześniej. Należymy już do krajów o niskiej zapadalności, jednak nadal wyższej, niż średnia w Unii Europejskiej.
W 2013r. na terenie powiatu wieluńskiego zarejestrowano 22 przypadki zachorowań na gruźlicę (współczynnik zapadalności-28,2). Natomiast w 2014r. odnotowano spadek zachorowań o 32% w stosunku do roku poprzedniego, zarejestrowano 15 przypadków (współczynnik zapadalności-19,3). Najwięcej zachorowań zaobserwowano wśród osób po 50 roku życia.
Jednym z najważniejszych działań zapobiegających szerzeniu się gruźlicy jest szybkie objęcie nadzorem lekarskim osób z najbliższego otoczenia chorego. Dlatego też wszystkie osoby z bliskiego kontaktu z chorym prątkującym powinny zgłosić się do lekarza celem przeprowadzenia badań diagnostycznych w kierunku gruźlicy.

Więcej informacji o gruźlicy w publikacji „Gruźlica – najczęściej zadawane pytania” opracowanej przez GIS. (plik PDF)


dodano - 2015-02-18

„Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, że Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” realizowaną w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Celem kampanii adresowanej do kobiet w wieku prokreacyjnym, ciężarnych oraz ich rodzin i bliskich jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania.

Więcej informacji na stronach: www.zdrowiewciazy.pl oraz www.e-stawiamnazdrowie.pl

Do pobrania:

Informacja prasowa (plik PDF)

Broszura Rodzina (plik PDF)

Ulotka Rodzina (plik PDF)

Broszura Ciąża (plik PDF)

Ulotka Ciąża (plik PDF)


dodano - 2015-02-12

AKCJA PROFILAKTYCZNA 2015 „Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, że Krajowe Centrum ds. AIDS przygotowało z okazji walentynek akcję profilaktyczną zachęcającą młode, pełnoletnie osoby do wykonania testu w kierunku HIV.

Informacja prasowa (plik PDF)

Telefon zaufania (plik PDF)

Elektroniczna kartka walentynkowa (plik PDF)


dodano - 2015-01-30

Bezpieczny wypoczynek zimowy

Bezpieczy wypoczynek zimowy - ulotka (plik PDF)


dodano - 2015-01-13

Zaszczep się przeciw grypie

Szczepienia przeciw grypie stanowią najtańszą i najskuteczniejszą ochronę przeciw tej ostrej, zakaźnej chorobie. Zapobiegają zachorowaniom wśród zdrowych osób, poniżej 60 r. ż. nawet do 90%. Szczepienia przeciw grypie chronią także przed powikłaniami pogrypowymi, których konsekwencje zdrowotne mogą być odczuwalne do końca życia, a nawet prowadzić do zgonu. Powikłania pogrypowe mogą dotknąć wszystkich, bez względu na wiek.
Inaktywowana szczepionka przeciw grypie może być podawana każdemu już od 6 m.ż., jeśli nie występują przeciwwskazania medyczne. Szczepienia zaleca się zwłaszcza osobom z grup wysokiego ryzyka wystąpienia powikłań pogrypowych oraz osobom, które ze względu na charakter wykonywanej pracy są szczególnie narażone na zakażenie wirusem grypy.

Zachęcam do obejrzenia filmu dotyczącego szczepień przeciw grypie, dostępnego pod zamieszczonym poniżej linkiem:

http://62.129.206.124/temp/Grypa_Film_1920x1080_HD.mp4ARCHIWUM AKTUALNOŚCI