Programy edukacyjne


Program edukacyjny "ARS, czyli jak dbać o miłość?"Program edukacyjny kierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, stanowi integralną część Projektu KIK/68 „Profilaktycznego program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Program autorstwa dr. Krzysztofa Wojcieszka został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia. Głównym celem programu jest dotarcie z przekazem edukacyjnym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ograniczenie skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, tytoniu i narkotyków, dopalaczy).

Każda szkoła przystępująca do programu, otrzymuje dedykowany pakiet materiałów edukacyjnych: teczkę, która zawiera m.in. podręcznik autorstwa Krzysztofa Wojcieszka, ulotki informacyjne dla uczniów i rodziców.

Dodatkowo, młodzież, nauczyciele i koordynatorzy programu mogą korzystać z platformy e-learningowej umieszczonej pod adresem www.zdrowiewciazy.pl. Na platformie znajdują się istotne informację z zakresu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przez młodzież.