Programy edukacyjne


Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej "Bieg po zdrowie"Program „Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoriacie Sanitarnym we współpracy z ekspertami z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Program skierowany jest do dzieci z IV klas szkół podstawowych (grupa wiekowa 9-10 lat), a także do ich rodziców lub opiekunów.

Celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i używania e- papierosów.

Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały: podręcznik dla nauczyciela; zeszyt ćwiczeń dla ucznia; plakaty; ulotkę informacyjną dla rodziców; filmy edukacyjne dla rodziców i nauczycieli.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.

Scenariusze zajęć z uczniami:

  • Lekcja 1: Wprowadzenie. Palenie jest nie zdrowe.
  • Lekcja 2: Jak się nie dać złowić nałogowi?
  • Lekcja 3: Dlaczego jest coraz więcej osób, które nie palą papierosów
  • Lekcja 4: Palenie szkodzi!
  • Lekcja 5: Jak to zrobić, żeby nie palić?
  • Lekcja 6: Jak to zrobić, żeby inni nie palili? Podsumowanie zajęć. dymu papierosowego.

Scenariusze zajęć dla rodziców:

  • Pierwsze spotkanie powinno odbyć się przed rozpoczęciem realizacji programu na zebraniu z rodzicami. Celem spotkania jest przekazanie rodzicom informacji na temat założeń i sposobów realizacji programu profilaktyki palenia tytoniu.
  • Drugie spotkanie powinno odbyć się po zrealizowaniu programu na zebraniu z rodzicami. Celem spotkania jest podsumowanie przeprowadzonych zajęć profilaktycznych z uczniami.

Pilotażowa edycja programu
Pilotażowa edycja programu została pozytywnie odebrana przez uczestników. Uczniowie uważali zajęcia za ciekawe, dostarczające nowych informacji związanych ze zdrowiem ze skutkami palenia papierosów, a także asertywnością. W opinii rodziców najbardziej motywująca była lekcja asertywności, walory edukacyjne i ciekawe zajęcia dla dzieci. Pozytywnie ocenili także pomysł angażowania rodziców w niektóre zadania. Program nie tylko dzieciom, ale także rodzicom uświadomił szkodliwość palenia. W opinii nauczycieli program jest dobrze skonstruowany metodycznie oraz merytorycznie, wyposażony w bogaty zasób materiałów edukacyjnych.

Cykl filmów z ekspertami
Program został dodatkowo wyposażony w 10 materiałów filmowych poświęconych umiejętnościom wychowawczym z udziałem eksperta p. Dominiki Ambroziewicz- Wnuk oraz 6 materiałów filmowych poświęconych wartościom z udziałem eksperta p. Patrycji Szeląg- Jarosz, a także materiał filmowy na temat założeń programu z udziałem autorów dr hab. Kamili Matusiewicz i mgr. Rafała Dziurli.
Filmy są dostępne na kanale youtube.

Do pobrania:

Przewodnik do realizacji programu
Raport z pilotażowej edycji programu "Bieg po zdrowie"