Programy edukacyjne


Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas"Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” realizowany jest od 2008 roku. Adresaci programu to dzieci w wieku 5 – 6 lat uczęszczające do przedszkoli, ich rodzice i opiekunowie. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, kiedy przebywają w pomieszczeniach zadymionych lub gdy dorośli palą przy nich papierosy.

Program ma za zadanie:

  • wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów,
  • Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
  • Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
  • Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  • Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

Scenariusze zajęć dla dzieci:

  1. Zajęcia I. Wycieczka
  2. Zajęcia II. Co i dlaczego dymi?
  3. Zajęcia III. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
  4. Zajęcia IV. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
  5. Zajęcia V. Jak unikać dymu papierosowego?

W przebiegu zajęć warsztatowych wykorzystano przede wszystkim metody aktywizujące, które mają umożliwić dzieciom zaangażowanie wszystkich zmysłów i podjęcie różnych form aktywności w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności.

W roku szkolnym 2017/2018 programem edukacyjnym w powiecie wieluńskim objęto łącznie 766 dzieci i 516 rodziców z 28 przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego.

Pliki do pobrania:
Poradnik metodyczny
Plakat
Kolorowanka