Kierownik Oddziału Laboratoryjnego - mgr Renata Ciach
Kierownik ds. Jakości - mgr Małgorzata Modrak

Galeria Laboratorium

Laboratorium Higieny Komunalnej
/oznaczenia mikrobiologiczne w wodzie/

mgr Ewa Fil-Pakuła
starszy technik Czesława Gajda

Oznaczenia mikrobiologiczne:

  - wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  - wody basenowej
  - wody powierzchniowej
  - wody naturalnej, źródlanej


Laboratorium Higieny Komunalnej
/oznaczenia fizyko-chemiczne w wodzie/

mgr Małgorzata Modrak
starszy technik Sabina Czerniak
starszy technik Henryka Jacoszek
mgr Agnieszka Wojtowicz

Oznaczenia fizyko–chemiczne :

  - wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  - wody basenowej
  - wody powierzchniowej
  - wody naturalnej


Laboratorium Analiz Instrumentalnych
/AAS,GC/

mgr inż. Aleksandra Kapica
mgr inż. Joanna Muszyńska
starszy technik Małgorzata Gałek
mgr inż. Monika Bednarek
mgr Klaudia Nowak

- oznaczanie stężenia metali ciężkich, chlorowcopochodnych węglowodorów w wodzie
- oznaczanie stężenia metali ciężkich, rozpuszczalników organicznych w środowisku pracy


Laboratorium Higieny Pracy

mgr inż. Regina Józefowska-Koczarska
młodszy asystent Beata Gagatek
starszy technik Urszula Maciejewska
starszy technik Robert Puławski

  - pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy
  - oznaczanie czynników chemicznych szkodliwych dla zdrowia
  - oznaczanie czynników fizycznych szkodliwych dla zdrowia


Laboratorium Podłoży Bakteriologicznych

mgr Anna Majtyka
starszy technik Zofia Chłód

Przygotowywanie dla potrzeb Oddziału Laboratoryjnego :

  - podłoży bakteriologicznych
  - roztworów
  - płynów zbuforowanych


Laboratorium Badań Epidemiologicznych

mgr Andrzej Domański
mgr Aleksandra Macurek
starszy technik Zdzisława Bernaś

Wykonywanie badań :

  - bakteriologicznych
  - wirusologicznych
  - skuteczności sterylizacji