Informacja publiczna


Przed przekazaniem zapytania prosimy o zapoznanie się z całością poniższej informacji.

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluuniu w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198).
Podstawowe informacje są zamieszczane na stronach internetowych Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wieluniu. Dodatkowe informacje są udostępniane w odpowiedzi na wniosek. W celu złożenia wniosku prosimy o skorzystanie z formularza:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:
Pobierz plik DOC     Pobierz plik PDF


Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie.

Wypełniony wniosek można przesłać:

 • pocztą elektroniczną na adres: wielun@pis.lodz.pl
 • faksem na nr 43 843 40 35
 • pocztą na adres:

  Powiatowa Stacja
  Sanitarno - Epidemiologiczna w Wieluniu
  ul. POW 14
  98-300 Wieluń