Archiwum komunikatów: rok 2012


Komunikat dotyczący uchylenia decyzji w sprawie alkoholu z Republiki Czeskiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, że 9 października 2012r., Główny Inspektor Sanitarny wydał decyzję znak: GIS PR-073-44/MB/12, uchylającą decyzję własną z dnia 16 września 2012r., znak: GIS PR-073-35/MB/12, wstrzymującą wprowadzanie do obrotu na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, napojów alkoholowych o zawartości powyżej 20% alkoholu, wyprodukowanych na terytorium Republiki Czeskiej.


Komunikat dotyczący zatruć alkoholem metylowym

więcej


Komunikat z dnia 29.08.2012r.
Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego w roku 2012.


więcej


Komunikat z dnia 24.05.2012r.
Rzecznika prasowego GIS


więcej


Komunikat z dnia 24.05.2012r.
Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie sytuacji epidemiologicznej odry w Polsce


więcej


Komunikat z dnia 16.04.2012r.
Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego w roku 2012.


więcej