Archiwum komunikatów: rok 2015


Komunikat z dnia 09.09.2015r.
Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego w roku 2015


więcej


Komunikat z dnia 06.07.2015r.
Zagrożenia mikrobiologiczne płynące z korzystania wody w fontannie miejskiej


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu informuje, iż fontanna miejska zlokalizowana w Rynku przy pl. Legionów jest miejscem rekreacji i nie może być wykorzystywana do kąpieli.

Jakość wody wypływająca z fontanny jest w obiegu zamkniętym nie podlega kontroli sanitarno-higienicznej. Służby sanitarne nie badają wody z tego typu obiektów, są one elementem architektury oraz pełnią funkcje ozdobne.

Kąpiel w fontannie może być ryzykowna bowiem woda nie jest poddawana procesom dezynfekcji a występujące w niej drobnoustroje mogą powodować zmiany skórne oraz negatywnie oddziaływać na układ pokarmowy w przypadku konsumpcji takiej wody.

Woda w fontannie może być zanieczyszczona przez ptactwo, zwierzęta - zwłaszcza psy. Zdarza się, iż w wodzie tej myją się bezdomni. Ponadto mogą znajdować się substancje chemiczne zapobiegające rozwojowi glonów, które również są niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego zwłaszcza małych dzieci.

Aerozol wokół fontanny w czasie panujących wysokich temperatur może być źródłem zakażenia bakteriami z rodzaju Legionella. Bakterie z rodzaju Legionella występujące w różnorodnych naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych, są czynnikiem wywołującym legionelozę – niebezpieczną chorobę zakaźną (niezaraźliwą). W środowisku naturalnym bytują i namnażają się wewnątrz komórek ameb, natomiast w organizmie człowieka – w makrofagach pęcherzyków płucnych. Mikroorganizmy przyczepiają się do pęcherzyków powietrza znajdujących się w wodzie i wraz z nimi wynoszone są nad powierzchnię wody w postaci aerozolu. Do zakażenia pałeczkami z rodzaju Legionella dochodzi poprzez wdychanie skażonego aerozolu wodno-powietrznego.


Barszcz Sosnowskiego


Barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel) to roślina niebezpieczna. Kontakt z nią powoduje zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, niegojące się rany i długo niezanikające blizny. W związku z występowaniem na terenie województwa łódzkiego tej niebezpiecznej toksycznej rośliny, zamieszczamy informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia, wynikające z kontaktu z nią.

Więcej informacji (plik PDF)


Zawiadomienie z dnia 28.04.2015r.
w sprawie wykonania chemicznego zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych


Zawiadomienie w sprawie wykonania chemicznego zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność Barczatki sosnówki oraz chrabąszczowatych na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Wieluń położonym w zasięgu terytorialnym gmin Wierzchlas i Działoszyn.
Oprysk będzie wykonywany w okresie od 9 do 30 maja 2015 r.
W związku z powyższym należy zachować szczególną ostrożność na terenie bezpośrednio objętym opryskiem oraz w pasie w odległości 500m od jego granic.


Do pobrania:

Barczatka sosnówka - zawiadomienie

Barczatka sosnówka - mapa zabiegu

Chrabąszczowate - zawiadomienie

Chrabąszczowate – mapa zabiegu


Komunikat z dnia 17.04.2015r.
Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego w roku 2015


więcej