Komunikaty o jakości wody w basenach kąpielowych


Komunikat z dnia 05.07.2018r.
w sprawie jakości wody w basenach kąpielowych


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) uwzględniając pozytywne wyniki badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez właścicieli tych obiektów informuje, iż woda w Basenie Kąpielowym w Wieluniu, ul. Broniewskiego nr 4, Basenie Kąpielowym Ośrodka Wypoczynkowego „Stara Wieś” w Załęczu Małym nr 103a oraz Ośrodku Wypoczynkowym „Kalina” w Drobnicach nr 82 nadaje się do kąpieli. Woda z tych basenów jest regularnie badana w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Niniejszy komunikat zachowuje aktualność do czasu umieszczenia kolejnej informacji.


Komunikat z dnia 28.06.2017r
w sprawie jakości wody w basenach kąpielowych


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U z 2015 poz. 1412 z późn. zm., ost. zm. Dz.U. z 2016r. poz. 2003) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015 poz. 2016) uwzględniając pozytywne wyniki badań bakteriologicznych i fizykochemicznych pobranych próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej przez właścicieli tych obiektów informuje, że woda w Basenie Kąpielowym w Wieluniu ul. Broniewskiego 4 i Basenie Kąpielowym Ośrodka Wypoczynkowego „Stara Wieś” w Załęczu Małym nadaje się do kąpieli. Woda z tych basenów jest regularnie kontrolowana pod względem parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych.

Niniejszy komunikat zachowuje aktualność do czasu umieszczenia kolejnej informacji.


Komunikat z dnia 30.06.2016r
w sprawie jakości wody w basenach kąpielowych


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U z 2015 poz. 1412) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015 poz. 2016) po uzyskaniu pozytywnych wyników badania bakteriologicznego i fizykochemicznego pobranych próbek wody informuje, że woda w Basenie Kąpielowym w Wieluniu ul. Broniewskiego 4 i Basenie Kąpielowym Ośrodka Wypoczynkowego „Stara Wieś” w Załęczu Małym nadaje się do kąpieli. Woda z tych basenów jest regularnie kontrolowana pod względem parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych.

Niniejszy komunikat zachowuje aktualność do czasu umieszczenia kolejnej informacji.


Komunikat z dnia 25.09.2015r
w sprawie jakości wody w basenach


Na terenie powiatu wieluńskiego można aktualnie korzystać z kąpieli w Basenie Kąpielowym Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wieluniu przy ul. POW 14.
Jakość wody nie budzi zastrzeżeń.
Niniejszy komunikat zachowuje aktualność do umieszczenia kolejnej informacji.


Komunikat nr 1 z dnia 13.07.2015r
w sprawie jakości wody w basenach kąpielowych


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2011r. Nr 212 poz. 1263 z późn. zm.), oraz art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 z późn. zm.) informuje, że woda w Basenie Kąpielowym w Wieluniu ul. Broniewskiego 4 i woda w Basenie Kąpielowym Ośrodka Wypoczynkowego „Kalina” w Drobnicach 82

nadaje się do kąpieli

Woda z tych basenów jest regularnie kontrolowana pod względem parametrów mikrobiologicznych oraz zawartości środka dezynfekcyjnego wolnego chloru.

Niniejszy komunikat zachowuje aktualność do czasu umieszczenia kolejnej informacji.


Komunikat z dnia 28.07.2014r.
w sprawie jakości wody w kąpieliskach lub miejscach wykorzystywanych do kąpieli


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu działając na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm., ost. zm. Dz. U. z 2013r. poz. 2) oraz § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2011r. Nr 86, poz. 478) informuje, iż w powiecie wieluńskim kąpieliska oraz miejsca zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli nie zostały zgłoszone do otwarcia w sezonie kąpielowym 2014r. Woda nie została oceniona pod względem przydatności do kąpieli. Wobec powyższego obowiązuje zakaz kąpieli, a wykorzystywanie takich miejsc do kąpieli odbywa się na własną odpowiedzialność.

Na terenie powiatu wieluńskiego aktualnie można korzystać z kąpieli w Basenie Kąpielowym Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wieluniu przy ul. Broniewskiego 4 oraz w Basenie Kąpielowym Ośrodka Wypoczynkowego „Kalina” w Drobnicach.
Jakość wody nie budzi zastrzeżeń.


Komunikat z dnia 04.10.2013r.
w sprawie jakości wody w basenach


Na terenie powiatu wieluńskiego można korzystać z kąpieli w Basenie Kąpielowym Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wieluniu przy ul. POW 14.
Jakość wody nie budzi zastrzeżeń.
Niniejszy komunikat zachowuje aktualność do umieszczenia kolejnej informacji.


Komunikat z dnia 21.08.2013r.
w sprawie jakości wody w basenach


Na terenie powiatu wieluńskiego aktualnie można korzystać z kąpieli w Basenie Kąpielowym Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wieluniu przy ul. Broniewskiego 4 oraz w Basenie Kąpielowym „Kalina” w Drobnicach.
Jakość wody nie budzi zastrzeżeń.
Ponadto informacja dotycząca rozpoczęcia działalności przez Basen Kąpielowy „Kalina” w Drobnicach zostanie umieszczona w późniejszym terminie.
Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco po przeprowadzonym badaniu aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wieluniu.


Komunikat z dnia 18.08.2013r.
w sprawie jakości wody w basenach


Na terenie powiatu wieluńskiego aktualnie można korzystać z kąpieli w Basenie Kąpielowym Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wieluniu przy ul. Broniewskiego 4 oraz w Basenie Kąpielowym „Kalina” w Drobnicach.
Jakość wody nie budzi zastrzeżeń.
Ponadto informacja dotycząca rozpoczęcia działalności przez Basen Kąpielowy „Kalina” w Drobnicach zostanie umieszczona w późniejszym terminie.
Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco po przeprowadzonym badaniu aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wieluniu.


Komunikat z dnia 24.07.2013r.
w sprawie jakości wody w basenach


Na terenie powiatu wieluńskiego aktualnie można korzystać z kąpieli w Basenie Kąpielowym Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wieluniu przy ul. Broniewskiego 4 oraz w Basenie Kąpielowym „Kalina” w Drobnicach.
Jakość wody nie budzi zastrzeżeń.
Ponadto informacja dotycząca rozpoczęcia działalności przez Basen Kąpielowy „Kalina” w Drobnicach zostanie umieszczona w późniejszym terminie.
Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco po przeprowadzonym badaniu aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wieluniu.


Komunikat z dnia 03.07.2013r.
w sprawie jakości wody w basenach


Na terenie powiatu wieluńskiego aktualnie można korzystać z kąpieli w Basenie Kąpielowym Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wieluniu przy ul. Broniewskiego 4.
Jakość wody nie budzi zastrzeżeń.
Ponadto informacja dotycząca rozpoczęcia działalności przez Basen Kąpielowy „Kalina” w Drobnicach zostanie umieszczona w późniejszym terminie.
Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco po przeprowadzonym badaniu aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wieluniu.