Komunikaty o jakości wody w kąpieliskach


Komunikat z dnia 05.07.2018r.
dotyczący kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 1261 z późn. zm.) oraz § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1602) informuje, iż w powiecie wieluńskim kąpieliska oraz miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli nie zostały zgłoszone do otwarcia w sezonie kąpielowym 2018 przez organizatorów. Wobec powyższego obowiązuje zakaz kąpieli, a wykorzystywanie takich miejsc do kąpieli odbywa się na własną odpowiedzialność.


Komunikat z dnia 31.05.2017r.
dotyczący kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn. zm. ost. zm. Dz. U. z 2016r. poz. 2003) oraz § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1602) informuje, iż w powiecie wieluńskim kąpieliska oraz miejsca zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli nie zostały zgłoszone do otwarcia w sezonie kąpielowym 2017 przez organizatorów. Wobec powyższego obowiązuje zakaz kąpieli, a wykorzystywanie takich miejsc do kąpieli odbywa się na własną odpowiedzialność.


Komunikat
Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli


Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (plik PDF)


Komunikat z dnia 30.06.2016r.
dotyczący kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu działając na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U z 2015, poz.1412) oraz § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2011r. Nr 86, poz. 478) informuje, iż w powiecie wieluńskim kąpieliska oraz miejsca zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli nie zostały zgłoszone do otwarcia w sezonie kąpielowym 2016r. Wobec powyższego obowiązuje zakaz kąpieli na trenach przyległych do rzek na terenie powiatu wieluńskiego, a wykorzystywanie takich miejsc do kąpieli odbywa się na własną odpowiedzialność.


Komunikat z dnia 22.06.2015r.
dotyczący kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu działając na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm., ost. zm. Dz. U. z 2015r. poz. 277) oraz § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2011r. Nr 86, poz. 478) informuje, iż w powiecie wieluńskim kąpieliska oraz miejsca zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli nie zostały zgłoszone do otwarcia w sezonie kąpielowym 2015r. Wobec powyższego obowiązuje zakaz kąpieli na trenach przyległych do rzek na terenie powiatu wieluńskiego, a wykorzystywanie takich miejsc do kąpieli odbywa się na własną odpowiedzialność.


Komunikat z dnia 28.07.2014r.
w sprawie jakości wody w kąpieliskach lub miejscach wykorzystywanych do kąpieli


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu działając na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm., ost. zm. Dz. U. z 2013r. poz. 2) oraz § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2011r. Nr 86, poz. 478) informuje, iż w powiecie wieluńskim kąpieliska oraz miejsca zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli nie zostały zgłoszone do otwarcia w sezonie kąpielowym 2014r. Woda nie została oceniona pod względem przydatności do kąpieli. Wobec powyższego obowiązuje zakaz kąpieli, a wykorzystywanie takich miejsc do kąpieli odbywa się na własną odpowiedzialność.

Na terenie powiatu wieluńskiego aktualnie można korzystać z kąpieli w Basenie Kąpielowym Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wieluniu przy ul. Broniewskiego 4 oraz w Basenie Kąpielowym Ośrodka Wypoczynkowego „Kalina” w Drobnicach.
Jakość wody nie budzi zastrzeżeń.


Komunikat z dnia 03.07.2013r.
w sprawie jakości wody w kąpieliskach lub miejscach wykorzystywanych do kąpieli


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu działając na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm., ost. zm. Dz. U. z 2012r. poz. 460) oraz § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2011r. Nr 86, poz. 478) informuje, iż w powiecie wieluńskim kąpieliska oraz miejsca zwyczajowo wykorzystywane do kąpieli nie zostały zgłoszone do otwarcia w sezonie kąpielowym 2013r. Woda nie została oceniona pod względem przydatności do kąpieli. Wobec powyższego obowiązuje zakaz kąpieli, a kąpiący się w niej ludzie robią to na własną odpowiedzialność. Niniejszy komunikat zachowuje aktualność do umieszczenia kolejnej informacji.