Komunikaty o jakości wody przeznczonej do spożycia


KOMUNIKAT NR 3
dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w trzecim kwartale 2018r.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu przekazuje informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, sporządzoną w oparciu o sprawozdania próbek wody pobranych z wodociągów powiatu wieluńskiego w ramach prowadzonego monitoringu prowadzonego przez inspekcję sanitarną w okresie od 01.07- 30.09.2018r., a mianowicie:

1. Wodociąg Ostrówek;
2. Wodociąg Czarnożyły;
3. Wodociąg Poręby;
4. Wodociąg Naramice;
5. Wodociąg Załęcze Wielkie;
6. Wodociąg Pątnów;
7. Wodociąg Kraszkowice;
8. Wodociąg Wierzchlas;
9. Wodociąg Mierzyce;
10. Wodociąg Kamion;
11. Wodociąg Jajczaki;
12. Wodociąg Wieluń;
13. Wodociąg Naramice;
14. Wodociąg Wielgie;
15. Wodociąg Konopnica;
16. Wodociąg Kadłub;
17. Wodociąg Osjaków;
18. Wodociąg Drobnice;
19. Wodociąg Jodłowiec;
20. Wodociąg Mokrsko;
21. Wodociąg Ożarów;
22. Wodociąg Skomlin;
23. Wodociąg Załęcze Małe OSZW „Nadwarciański Gród”
24. Wodociąg SDM Wieluń;


Jakość wody w powyższych wodociągach odpowiada wymaganym parametrom jakości wody określonych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.


KOMUNIKAT NR 2
dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w drugim kwartale 2018r.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu przekazuje informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, sporządzoną w oparciu o sprawozdania próbek wody pobranych z wodociągów powiatu wieluńskiego w ramach prowadzonego monitoringu prowadzonego przez inspekcję sanitarną w okresie od 01.04.- 30.06.2018r., a mianowicie:

1. Wodociąg Przywóz;
2. Wodociąg Łaszew Rządowy;
3. Wodociąg Wieluń;
4. Wodociąg Chorzyna;
5. Wodociąg Broników;
6. Wodociąg SPZOZ Wieluń;
7. Wodociąg Turów;
8. Wodociąg Kurów;
9. Wodociąg Wróblew.


Jakość wody w powyższych wodociągach odpowiada wymaganym parametrom jakości wody określonych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.


KOMUNIKAT NR 1
dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w pierwszym kwartale 2018 r.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu przekazuje informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, sporządzoną w oparciu o sprawozdania próbek wody pobranych z wodociągów powiatu wieluńskiego w ramach prowadzonego monitoringu prowadzonego przez inspekcję sanitarną w okresie od 01.01. - 31.03.2018 r., a mianowicie:

1. Wodociąg Naramice;
2. Wodociąg Poręby;
3. Wodociąg Pątnów;
4. Wodociąg Załęcze Wielkie;
5. Wodociąg Wieluń;
6. Wodociąg Kraszkowice;
7. Wodociąg Wierzchlas;
8. Wodociąg Mierzyce;
9. Wodociąg Kamion;
10. Wodociąg Jajczaki;
11. Wodociąg Wielgie;
12. Wodociąg Konopnica;
13. Wodociąg Kadłub;
14. Wodociąg Jodłowiec;
15. Wodociąg Osjaków;
16. Wodociąg Drobnice;
17. Wodociąg Czarnożyły;
18. Wodociąg Ostrówek;
19. Wodociąg Mokrsko;
20. Wodociąg Ożarów;
21. Wodociąg Skomlin;
22. Wodociąg SDM Wieluń.


Jakość wody w powyższych wodociągach odpowiada wymaganym parametrom jakości wody określonych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.