Kontakt

TELEFON ALARMOWY : 509 876 857

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WIELUNIU
98-300 Wieluń, ul. POW 14


Godziny pracy stacji : poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 15:05

Skargi i wnioski przyjmuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w poniedziałki w godz. 14:00 - 15:00

Dyrektor: mgr Barbara Sułkowska tel. 43 843-40-70

Główny Księgowy: Wanda Karcz tel. 43 843-36-83

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego: mgr Renata Ciach tel. 43 843-39-21 wewn. 31

Kierownik d/s Jakości OL: mgr Małgorzata Modrak tel. 43 843-39-21 wewn. 33

Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego: mgr Małgorzata Komar tel. 43 843-39-21 wewn. 17

Główny Specjalista d/s Systemu Jakości PNS: inż Jolanta Dobranowska tel. 43 843-39-21 wewn. 18

inne ważne telefony:
sekretariat: tel. 43 843-39-21
                   fax. 43 843-40-35
Laboratorium Higieny Pracy: 43 843-39-21 wewn. 30
Laboratorium Badań Epidemiologicznych: 43 843-39-21 wewn. 41