Przetargi


aktualne


archiwalne


Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok (plik PDF)Tytuł:DOSTAWA CHROMATOGRAFU GAZOWEGO BEZ GENERATORA WODORU
Numer ogłoszenia w BZP: 520367-N-2017
Oznaczenie postępowania:PSSE.AKiG.224-1/17
Tryb:Przetrag nieograniczony
Rodzaj:Dostawy
E-mail:wielun@pis.lodz.pl
Data zamieszczenia postępowania:30.05.2017r.
Termin składania ofert:08.06.2017r. godz. 11:00
Pliki: