System Zarządzania


W działalności kontrolnej jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego, został wprowadzony z dniem 31 marca 2014r. System Zarządzania, zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17020:2012 ,,Ocena zgodności - Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”, który zapewnia jednolity sposób wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. łódzkiego.
W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu, System Zarządzania w działalności kontrolnej został opisany w Księdze Jakości dostosowanej do struktury organizacyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu oraz w 10 Procedurach Ogólnych, jednolitych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa łódzkiego.

Czytaj więcej...