Programy edukacyjne


Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”Program „Trzymaj Formę!” to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.

Celem Programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program może być realizowany w starszych klasach szkoły podstawowej (V-VIII) oraz gimnazjum.

W ramach programu szkoła może organizować zajęcia pozalekcyjne ogólnie rozwijające uczniów: wykraczające poza podstawę programową i programy nauczania. Zajęcia mają rozwijać zainteresowania uczniów, w szczególności te dotyczące zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej.

  • Projekty realizowane przez zainteresowane szkoły powinny służyć promocji aktywności fizycznej oraz prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się młodzieży.

  • Projekty powinny być interdyscyplinarne, traktujące problem zdrowego trybu życia całościowo, odnoszące się zarówno do zdobywania konkretnych umiejętności, jak też do kształtowania postaw i zwiększania zainteresowania problematyką prozdrowotną.

  • Projekty powinny łączyć aktywność uczniów, spełnienie ich oczekiwań, zaangażowanie otoczenia szkoły i społeczności lokalnej z wykorzystaniem najnowszej dostępnej wiedzy we wskazanym zakresie. Projekty muszą się zakończyć prezentacją uzyskanych rezultatów.

  • Projekty powinien składać się z czterech etapów – przygotowania, planowania, realizacji i prezentacji. Uczniowie muszą być aktywni we wszystkich etapach. Podczas przygotowania uczniowie wspólnie z nauczycielem opracowują tematy i cele projektu, później planują pracę, opracowują harmonogram i kryteria wykonania i przedstawiają rezultaty.

Program jest wyposażony w poradnik dla nauczyciela, broszurę dla młodzieży, plakat z talerzem zdrowia oraz ulotkę dla rodziców dzieci biorących udział w programie. Szkoły, które zgłoszą do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej chęć udziału w programie edukacyjnym "Trzymaj formę!", za pośrednictwem PSSE otrzymują komplet wydrukowanych materiałów, które dostępne są również do pobrania poniżej. W skład materiałów dydaktycznych wchodzą:

Więcej informacji o programie:
www.trzymajforme.pl

Pliki do pobrania:

Poradnik dla nauczycieli
Scenariusze zajęć
Broszura dla młodzieży
Plakat z talerzem zdrowia
Ulotka dla rodziców dzieci biorących udział w programie