Usługi - oferta badań laboratoryjnych


* wymaga programu do odczytu plików w formacie PDF

Zobacz galerię


Próbki wody do badań laboratoryjnych przyjmowane są w „Punkcie Przyjmowania Próbek” p. nr 40 /wejście od basenu, I piętro PSSE w Wieluniu/:
w zakresie monitoringu kontrolnego od poniedziałku do środy
w zakresie monitoringu przeglądowego od poniedziałku do wtorku
w zakresie oznaczeń fizyko-chemicznych od poniedziałku do czwartku
w godzinach: 8:00 – 13:00

Próbki do badania do celów epidemiologicznych przyjmowane są w „Punkcie Przyjmowania Próbek” p. nr 15 /wejście od ulicy, I piętro PSSE w Wieluniu/
od poniedziałku do czwartku w godzinach: 8:00 – 12:00.


Badania na nosicielstwo do celów sanitarno-epidemiologicznych

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieluniu informuje, iż:

• Oddział Laboratoryjny- Laboratorium Badań Epidemiologicznych wykonuje badania sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2018 r., poz. 151 z późn. zm.).

• Próbki do badań przyjmowane są w „Punkcie Przyjmowania Próbek” pokój nr 15 /wejście od ulicy POW 14, I piętro budynek PSSE w Wieluniu/ od poniedziałku do czwartku w godzinach: 8.00 – 12.00.

• Próbki do badań na nosicielstwo (kał) należy dostarczać w odpowiednich pojemnikach tak zwanych „zestawach transportowych z węglem aktywnym”(jeden zestaw zawiera 3 probówki).

• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieluniu nie wydaje tych pojemników (zestawów), zestaw należy zakupić w aptece.

• Informacje dla pacjenta dotyczące sposobu pobrania materiału do badań dostępne są w „Punkcie Przyjmowania Próbek” w PSSE w Wieluniu.

• Odbiór sprawozdań z badań odbywa się w „Punkcie Przyjmowania Próbek” od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 12.00.

• Sprawozdanie z badań może odebrać osoba zlecająca badanie lub osoba upoważniona, posiadająca pisemne upoważnienie wystawione przez osobę zlecającą, po okazaniu przez nie dowodu zapłaty za badanie. Osoba odbierająca sprawozdanie z badań musi okazać także dokument tożsamości.

• Płatności za badanie należy dokonać przelewem na konto PSSE w Wieluniu numer konta: 81 1010 1371 0071 3922 3100 0000 przed odbiorem sprawozdania, druk przelewu dostępny w „Punkcie Przyjmowania Próbek”.

• Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 43-843-39-21 wew. 41